Opsterland sluit aan bij de Statiegeldalliantie en de Vereniging Circulair Friesland

Er belanden nog veel te veel verpakkingen naast de vuilnisbak. Daarom sluit de gemeente Opsterland zich aan bij de Statiegeldalliantie, die oproept om statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes. Door ook aan te sluiten bij de Vereniging Circulair Friesland geeft de gemeente een sterk signaal af, dat zij samen met de Friese overheden en bedrijven verder wil werken aan een circulaire economie.

Minder zwerfafval

Ook vanuit de gedachte van de Statiegeldalliantie wordt de circulaire economie ondersteund. Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks verkocht worden, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de afvalbak. De plastic flesjes en blikjes zijn landelijk op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40% van het zwerfafval. Daarnaast komt veel van dit plastic in de zeeën terecht en zorgt voor de zogeheten ‘plastic soep’. Met het invoeren van statiegeld op alle petflessen en blikjes wordt onder meer een beter hergebruik en minder zwerfafval beoogd, een ambitie die aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen. Inmiddels hebben ruim 160 Nederlandse gemeenten zich aangesloten bij de alliantie.

Een circulair Friesland

Een circulaire economie houdt de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop en zet ze zodanig in, dat er een zo groot mogelijke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd zonder schade aan te richten aan milieu, mens of dier. De Vereniging Circulair Friesland (VCF) is een samenwerkingsverband tussen Friese bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke en andere organisaties, die zich actief willen inzetten om een circulaire economie te realiseren. VCF werkt parallel aan verschillende projecten en trajecten om kringlopen te sluiten en sectoren anders te laten samenwerken. VCF wil de overgang naar een circulaire economie versnellen en daarmee ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren.

Wethouder Rob Jonkman: “Door lid te worden van de Vereniging Circulair Friesland willen we de circulaire economie in Opsterland verder uitrollen. Daarom sluiten wij ons ook aan bij de Statiegeldalliantie. Zwerfafval is nog steeds een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor milieu, mens en dier. Voorkomen is beter dan genezen en dat wordt door de invoering van statiegeld op alle petflessen en blikjes beoogd.”