Opsterland krijgt één adviesraad voor het sociale domein

In Opsterland gaan de Wmo-adviesraad en de CUMO (Cliëntenraad voor uitkeringsgerechten en minima Opsterland) samen verder als Adviesraad Sociaal Domein Opsterland. Beide organen adviseren het college van B en W over vraagstukken in het sociale domein. Tot voor kort bepaalde de wettelijke oorsprong van het vraagstuk welke raad aan het college advies uitbracht. Het college van B en W heeft voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein een convenant vastgesteld.

Wethouder Wietze Kooistra: “De laatste tijd kregen we steeds vaker gezamenlijke adviezen van Wmo-adviesraad en CUMO, omdat onze vragen vaker het domein van één van de adviesraden overschrijden. Doordat aanvragen voor het Sociaal Domein in onze gemeente steeds meer integraal worden opgepakt, is het samenvoegen van CUMO en Wmo-adviesraad logisch.”

Wmo-adviesraad zoekt leden

Een aantal mensen van de Wmo-adviesraad en de CUMO gaan door in de nieuwe adviesraad. In de nieuwe adviesraad is ruimte voor meer mensen met affiniteit voor het sociale domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). Onder andere is de adviesraad op zoek naar een nieuwe voorzitter. Binnenkort start de gemeente Opsterland hiervoor een wervingscampagne.