Oproep tot verwijdering boot

Aan de Doarpsstrjitte, Nij Beets in het Polderhoofdkanaal naast de brug ligt al geruime tijd een boot waarvan de eigenaar onbekend is.

Bent u de rechtmatige eigenaar van de onderstaande boot? Dan verzoeken we u om contact met ons op te nemen via telefoonnummer (0512) 386 222 of e-mail handhaving@opsterland.nl en de boot voor dinsdag 20 oktober 2020 te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan verwijderen we het vaartuig. Onze bevoegdheid om tot verwijdering over te gaan is gebaseerd op artikel 5:24, 5:35 en 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Opsterland.

boot verwijderen voor 20 oktober 2020