Oproep tot tijdig weghalen boot in Terwispel

Aan de Alde Dyk in Terwispel ligt al geruime tijd een boot afgemeerd (zie foto’s). Wij verzoeken de eigenaar om de boot te verwijderen voor maandag 23 september 2019.

Ligt de boot er op deze datum nog? Dan halen wij het weg. Vervolgens zal, na een bewaartermijn van 13 weken, de boot worden vernietigd of verkocht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Opsterland, telefoonnummer 0512-386 222 of per e-mail: handhaving@opsterland.nl.

Boot Terwispel 1 Boot Terwispel

Boot Terwispel 3 Boot Terwispel 4