Onderzoek Jeugdwet en Wmo laat positieve resultaten zien

De tevredenheid van Wmo- en Jeugdzorg-cliënten over het contact met de gemeente, de kwaliteit en het effect van de zorg die zij hebben ontvangen is toegenomen. Dat blijkt uit het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek. Het onderzoek over 2018 is uitgevoerd onder 324 Wmo-cliënten en 30 jongeren en 63 ouders van jongeren die jeugdhulp ontvangen in gemeente Opsterland en vindt elk jaar plaats.

Cliëntervaringsonderzoek

Jeugdwet 2018 Voor het jeugdonderzoek hebben 30 jeugdhulpcliënten en 63 van hun ouders gereageerd. Dat is een hogere respons dan eerdere jaren. Over het algemeen zijn de geïnterviewden positief over de jeugdhulp. Zowel jongeren als ouders zijn in 2018 positiever over het begintraject dan in 2017. Deze stijging is met name te zien bij het op gemak stellen. 80% van de jongeren voelde zich op het gemak gesteld. Voor wat betreft de kwaliteit van de ondersteuning geven jongeren aan dat ze het meest tevreden zijn over de hoeveelheid hulp (73%) en ouders over hoe goed de hulp is (87%). Ruim 90% procent van de ouders vindt dat de hulpverleners goed werk verrichten. Het minst tevreden zijn de jongeren over het effect van de ondersteuning. Met name het effect op zelfvertrouwen is gedaald (17%). Ouders zijn daarentegen in 2018 positiever over het effect van ondersteuning dan in 2017.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018

In vergelijking met 2017 is bij veel thema’s de tevredenheid nagenoeg gelijk gebleven of licht gestegen. Zo is men meer te spreken over het contact met de gemeente; ze voelen zich serieus genomen en waarderen het dat er samen naar een oplossing wordt gezocht. Deelnemers waren ook tevreden over de kwaliteit van de ontvangen zorg/ondersteuning. De cliënten die aangeven dat de ondersteuning niet past bij de hulpvraag, geven aan dat ze meer hulp willen ontvangen.

Wethouder Libbe de Vries: “Ik ben blij dat Wmo- en Jeugdhulp cliënten onze hulp en ondersteuning waarderen. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van onze cliënten door maatwerk te leveren op een hulpvraag. Daarnaast doen we ons uiterste best om cliëntondersteuning beter bekend te maken bij onze inwoners. Het is goed dat we dat nu terug zien in het resultaat. Natuurlijk blijven wij werken aan het verder verbeteren van de hulpverlening en ondersteuning voor onze inwoners.”