OWO-gemeenten steunen samen ondernemers

Ondernemers zitten in zwaar weer door de coronacrisis. Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen nemen de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) maatregelen op het gebied van belastingen en heffingen om hun lokale ondernemers te ondersteunen.

Wat houden deze maatregelen in? 

Eind maart vindt de eerste inning van de gemeentelijke belastingen plaats. De gemeenten gaan soepel om met de betaling hiervan. Op verzoek is een betalingsregeling mogelijk. Ook schuift de aanslag reclamebelasting en (water)toeristenbelasting op tot in elk geval 1 augustus 2020. Daarnaast kan een zzp’er met Bijzondere bijstand voor zelfstandigen (BBZ) in aanmerking komen voor een kwijtschelding.

Help elkaar

De OWO-bestuurders benadrukken dat lokale ondernemers essentieel zijn.

“Dat deze crisis onze ondernemers hard treft begrijpen we heel goed. Daarom willen we hen met deze aanvullende maatregelen tegemoet komen."

Daarnaast de oproep aan inwoners om de lokale ondernemers bij te staan.

“Heb wat extra aandacht voor lokale ondernemers als je inkopen gaat doen. Zo helpen we elkaar.”

De gemeenten werken aan meer maatregelen om ondernemers te steunen. Dit in combinatie met de extra maatregelen van de regering. Hoe deze maatregelen eruit gaan zien wordt binnenkort duidelijk. Zodra dat bekend is, wordt dit op de websites gepubliceerd.