Nieuwe leerlingenprognoses en duurzaamheidseisen hebben invloed op MFA Gorredijk

Het college heeft de Opsterlandse gemeenteraad met een brief geïnformeerd over ontwikkelingen in relatie tot de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk. Het college en de MFA-partners vinden het van belang de uitgangspunten voor de MFA Gorredijk bij te stellen op basis van de nieuwste leerlingenprognoses en nieuwe landelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft invloed op het ontwerp, de planning en de financiën van het project. Het college geeft aan de komende maanden nauw samen te werken met de MFA-partners en de architect om de nieuwe uitgangspunten te bepalen.

Voorjaar 2019 meer duidelijkheid

In het voorjaar van 2019 verwacht het college de raad uitgewerkte plannen te kunnen aanbieden voor de bouwdelen Skâns en basisschool De Treffer. Voor de BHS komt er een nieuw raadsvoorstel , dit omdat de BHS op grond van de nieuwste leerlingenprognoses een realistisch en toekomstbestendig gebouw wil bouwen. De BHS is voorstander om de totale bouwopgave van de BHS in één keer te ontwerpen en uit te voeren. Het verschil in tempo van besluitvorming tussen BHS en de basisschool is geen probleem, omdat het campusmodel verschillen in realisatietempo mogelijk maakt. Voor de Skâns wijzigen de uitgangspunten niet.

Wethouder Anko Postma: "Als stuurgroep willen we een toekomstbestendig MFA neerzetten voor Gorredijk. We zijn overtuigd dat deze stap nodig is om nu de juiste beslissingen te maken voor later."