Nieuwe formule bibliotheek Beetsterzwaag

De stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân en De Buorskip Beetsterzwaag gaan het Biebpunt Beetsterzwaag uitbreiden naar een meer volwaardige bibliotheekvestiging. Dit houdt in dat de bibliotheek vaker en langer open is en dat er net als in Gorredijk en Ureterp cursussen, activiteiten en dienstverlening aangeboden worden.

De bibliotheken in Opsterland ontwikkelen zich steeds meer tot sociale ontmoetingsplekken en centra voor informatie, cultuur en educatie. Het gaat allang niet meer alleen om het uitlenen van boeken. De bibliotheken bieden bijvoorbeeld actieve ondersteuning bij inburgering, participatie en de aanpak van laaggeletterdheid met projecten als DigiTaalhuis en het Taalnetwerk. Daarnaast doen bijna alle scholen in Opsterland mee aan het project dBos – de Bibliotheek op school, waarmee leesplezier en mediawijsheid voor kinderen en jongeren worden bevorderd. Ook voor de allerkleinsten verzorgen de bibliotheken taal- en leesbevorderingsprojecten, zoals Tomke en BoekStart.

Wethouder Wietze Kooistra: “Gemeente Opsterland onderschrijft het belang van goede dienstverlening en activiteiten in de bibliotheek voor het dorp Beetsterzwaag. Om deze uitbreiding van de bibliotheek te realiseren, stelt de gemeente Opsterland middelen beschikbaar vanuit de budgetten voor sociaal domein en onderwijs, in aanvulling op de jaarlijkse bijdrage vanuit het cultuurbeleid.”

Wethouder Rob Jonkman: “Onze samenleving verandert en de bibliotheek verandert mee. Bibliotheken krijgen in de dorpen steeds meer het karakter van een ontmoetingsplek. Iedereen is welkom in de bibliotheek, gewoon voor een gratis kopje koffie, het lezen van de krant, maar ook voor het volgen van een computercursus of het inwinnen van advies op het juridische spreekuur. Het is mooi dat dit in Beetsterzwaag binnenkort ook weer mogelijk is.”