Meeste grond Opsterland onder de PFAS-norm

Opsterland heeft een bodemkwaliteitskaart met PFAS waarden vastgesteld. Met het vaststellen hiervan kan grondverzet in Opsterland weer zijn normale gang gaan. Er zijn nog drie locaties in Opsterland waar rekening moet worden gehouden met extra grondonderzoek tijdens grondverzet. Dit zijn industrielocaties waar men in het verleden met PFAS verdachte stoffen heeft gewerkt. Bij overig grondverzet kan de bodemkwaliteitskaart weer als vanouds worden gebruikt.

Bodemkwaliteitskaart

Sinds 2007 wordt grondverzet in Nederland gestuurd door het Besluit Bodemkwaliteit. In 2010 heeft Opsterland en ook vele andere gemeenten een bodemkwaliteitskaart opgesteld om binnen dit Besluit het grondverzet makkelijker te kunnen beoordelen. Ten tijde van het opstellen van deze kaart in 2010 waren de PFAS-stoffen nog onbekend. Vorig jaar werd duidelijk dat deze stoffen schadelijk kunnen zijn en werd gesteld dat alleen grond zonder PFAS-stoffen mochten worden vervoerd en toegepast. Al snel werd duidelijk dat PFAS-stoffen overal aanwezig zijn en zo stond het grondverzet zo goed als stil.

PFAS-normen

Friesland breed heeft men onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PFAS-stoffen in de bodem. In Opsterland bleek dat de PFAS-waarden van de meeste grond onder de norm zat. Door het vaststellen van de uitkomsten in de bodemkwaliteitskaart kan het grondverzet weer op de normale voet verder.