Meer biodiversiteit in Opsterland

Een strak gemaaid gazon biedt minder voedsel- en schuilplekken voor dieren en insecten. Om deze reden gaan we vanaf dit voorjaar een aantal gazons in de dorpen minder frequent maaien. Ruim twintig hectare van de in totaal drieënnegentig hectare gazon (ongeveer 30 voetbalvelden) wordt als kruidenrijk grasland onderhouden.

Groot ecologisch effect

Recent onderzoek toont aan dat minder frequent maaien een groot ecologisch effect heeft. Kruidenrijk grasland is weerbaarder tegen ongedierte, onkruid en droogte. Hoewel het een aantal jaren zal duren, zullen de gazons in een ander stadium komen en gaan er langzamerhand andere planten groeien. Op deze manier versterken we de biodiversiteit in Opsterland en wordt de CO₂-uitstoot gereduceerd.

meer biodiversiteit in opsterland