MFA Gorredijk: partners en college zetten in op centrummodel

Maandag 18 december 2017 staat de multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk op de agenda van de gemeenteraad van Opsterland. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een scenario waarbij de gebouwen naast elkaar worden gepositioneerd: het zogenaamde centrummodel. Zoals de raad heeft gevraagd zijn er meerdere scenario’s, met financiële onderbouwingen, uitgewerkt.

Wethouder Anko Postma: "Ik ben blij dat na een zorgvuldig traject met alle partijen er nu een raadsvoorstel ligt, waarbij we in gezamenlijkheid voorkeur én vertrouwen uitspreken voor één scenario: het centrummodel." 

Voor deze variant wordt de gemeenteraad gevraagd een extra bedrag van € 640.000 te investeren. Dit is minder dan de € 900.000 waarover eerder in de gemeenteraad werd gesproken.


Synergie

In het centrummodel zijn de gebouwen dicht bij elkaar gepositioneerd. De synergie tussen de partners krijgt gestalte door de ontmoeting in de huiskamer van Gorredijk en de onderlinge samenwerking. Met het integreren van multifunctionele ruimtes in de verschillende bouwdelen wordt de samenwerking verder versterkt. Synergie is optimaal samenwerken en elkaars faciliteiten gebruiken waar mogelijk.

"Belangrijk voor het college blijft dat de synergievoordelen gewaarborgd zijn.", aldus wethouder Postma.

Omgeving nauw betrokken

Naast de wensen van de partners zijn ook omwonenden en gebruikers betrokken bij het project. Zo is er een klankbordgroep met omwonenden en plaatselijk belang. Ook voert de omgevingsmanager veel gesprekken in het dorp. Tijdens de laatste inloopbijeenkomst in november konden inwoners reageren op de structuur van het centrummodel. Er zijn reacties opgehaald op het gebied van parkeren, architectuur en inrichting van de pleinen en het groen.