Lintjesregen: vier onderscheidingen in Opsterland

Donderdag 26 april 2018, traditioneel de dag voor Koningsdag, regende het lintjes in Opsterland. Vier inwoners ontvingen uit handen van burgemeester Ellen van Selm een Koninklijke Onderscheiding.

Gedecoreerden

Burgemeester Ellen van Selm speldde namens Zijne Majesteit koning Willem Alexander bij de volgende inwoners van Opsterland een decoratie op: meneer Kees Roeleveld uit Lippenhuizen ontving een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het echtpaar meneer Siemon van der Beek en mevrouw Jetske van der Beek-Holtrop uit Ureterp ontvingen beide een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, net als mevrouw Klaske de Vries uit Wijnjewoude.

Lintjesregen 2018

Van links naar rechts: mevrouw Jetske van der Beek, meneer Siemon van der Beek, burgemeester Ellen van Selm, mevrouw Klaske de Vries en meneer Kees Roeleveld.

Mevrouw Jetske van der Beek

Vanaf de oprichting van Pypskoft is mevrouw secretaresse van deze stichting die ontspanningsactiviteiten aanbiedt aan verstandelijk en meervoudig gehandicapten. Zij organiseert en ondersteunt bij activiteiten zoals vrachtwagentochten, filmavonden en bloemschikken. Mevrouw is tot vandaag de dag vanuit de Gereformeerde kerk intensief betrokken bij het onderhouden van kerkelijke contacten met de kerk van Heringsdorf (voormalig DDR) in Duitsland. Ook op andere terreinen is ze maatschappelijk actief. Voor de PKN-Kerk is ze diaken, lesgever en medeorganisator voor speciale kerkdiensten.

Meneer Siemon van der Beek

De financiën van Pypskoft zijn mede door zijn achtergrond als controller bij de heer Van der Beek in goede handen. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat Pypskoft met de tijd mee gaat en heeft om die reden de administratie geautomatiseerd. Samen met mevrouw Van der Beek is meneer aanwezig en behulpzaam bij activiteiten. Naast Pypskoft zet hij zich ook op andere gebieden in voor mensen met een beperking. Voorbeelden zijn het bezoeken van kerkdiensten in het Trefpunten in Beetsterzwaag en het invullen van belastingpapieren voor verstandelijk gehandicapten.

Mevrouw Klaske de Vries

Mevrouw De Vries maakte op haar vijftiende haar debuut als organiste bij de Hervormde Kerk in It Heidenskip. Toen op een dag de organist verstek liet gaan, werd zij uit de kerk geroepen om achter het orgel plaats te nemen. En vandaag de dag (in totaal maar liefst 47 jaar) is ze nog steeds vrijwillig actief als organiste, ook bij rouw- en trouwdiensten. Ze is altijd bereid om in te vallen, ook op onverwachte momenten. Daarnaast is mevrouw De Vries actief in de begeleiding van koren. Sinds 2007 begeleidt ze het Gregoriaanse koor Schola Cantorum.

Meneer Kees Roeleveld

Meneer Roeleveld Is in 1988 lid geworden van de CNV Kostersbond, eerst als vrijwilliger. Hij heeft veel collega’s ter zijde gestaan en advies gegeven wanneer de relatie tussen werkgever en werknemer niet goed verliep. Als koster is hij in meerdere gemeenten werkzaam geweest. Meneer maakte zich sterk voor de positie van de koster door bestuurder te worden van de Kostersbond. Waar hij ook veel plezier aan beleefde waren de muzikale activiteiten. Meneer richtte Song en Praise koren op waarbij hij soms als gitarist mee speelde. Meneer is beheerder van de Witte Kerk in Hemrik en is lid van de activiteitencommissie die veel muziekactiviteiten organiseert.

In het PDF-bestand leest u alle activiteiten van de gedecoreerden.

Aanmelden

Een Koninklijke Onderscheiding is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap. Iedereen kan iemand voordragen. Iemand voordragen voor de lintjesregen van 2019 kan tot 1 augustus 2018. Voor informatie en het opvragen van een voorstelformulier neemt u contact op met Lijsbert Meirink via telefoon (0512) 386 222.