Lintje voor zeven brandweerlieden in Opsterland

Zeven brandweerlieden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ellen van Selm heeft hen donderdagavond 30 januari 2020 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

De burgemeester sprak haar grote waardering uit voor hun jarenlange inzet. De vrijwillige brandweermannen staan dag en nacht paraat voor de maatschappij. Ze zijn actief in verschillende functies zoals manschap, chauffeur, oefenleider, bevelvoerder, ploegleider en oppervlakteredder. Per brandweerpost ontvingen de volgende mannen en vrouw een onderscheiding:

Brandweerpost Beetsterzwaag

Jannes Wijnstra, Germ Roelof Berkenbosch en Hennie Boonstra-Tolman

Brandweerpost Ureterp

Gerardus Johannes Daniel Beers, Boeke Pieter Boekema

Brandweerpost Gorredijk

Alfred Bernardus Johannes Deems

Brandweerpost Jubbega

Rinse van der Ploeg