Koning en Koningin op bezoek in onze regio

Duurzaamheid, toekomst van de landbouw en taal en cultuur stonden vandaag centraal tijdens het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan onze regio. Het Koninklijk Paar begon het werkbezoek aan onze provincie in de gemeente Ooststellingwerf, bezocht daarna ook de gemeente Opsterland en sloot het af in Smallingerland.

“Het was een hele mooie dag, waarop we met de provincie en gemeenten samen in hele korte tijd heel veel hebben kunnen laten zien en vertellen over onze regio”, blikt burgemeester van Selm terug op deze dag.

Regio Deal Zuidoost Friesland

In het Biosintrum in Oosterwolde sprak burgemeester Ellen van Selm met het Koninklijk Paar over de Regio Deal Zuidoost Friesland. Het Rijk en de regio investeren samen meer dan € 30 miljoen in vitale dorpen en een veerkrachtig landschap. Met dit geld willen de vijf gemeenten uit de regio zich samen met de mienskip inzetten om de dorpen en het landschap nog sterker te maken.

Verhalen over sociale strijd, het beekdallandschap, brede welvaart en de kracht van de gemeenschap

Drie inwoners van Opsterland waren als tafelgast aanwezig, zij zijn de levende voorbeelden van de Regio Deal en konden tot de verbeelding sprekende verhalen vertellen over de verschillende pijlers. Zo vertelde Ittje Wolthers-Meinsma, vrijwilliger van It Damshûs in Nij Beets, over de unieke regio, over het gevoel van ‘trots zijn op je afkomst’ en dat dat alles te maken heeft met turfwinning en armoede die er vroeger was in deze regio. Ook Fokko Bosker nam deel aan het gesprek. Als natuurjournalist en schrijver over het Noord-Nederlandse landschap vertelde hij het Koninklijk Paar over de beekdalen in de regio, waaronder het Koningsdiep/Alddjip. Die zijn vooral belangrijk vanwege landschappelijke waarden, recreatie en toerisme en waterberging en dat is waar de Regio Deal sterk op inzet. En op de mienskip, want dat is waar het om gaat en waar de regio op draait. Ingrid van de Vegte, directeur van het Fries Sociaal Planbureau liet het Koninklijk Paar weten dat Zuidoost Friesland hoog scoort op brede welvaart, juist door de betrokken mienskip en haar mooie landschap. Pieter de Kroon, voorzitter Wijnjewoude Energie Neutraal bevestigde in dit gesprek deze betrokkenheid. In zijn dorp Wijnjewoude zetten de inwoners gezamenlijk in op samen energie besparen en opwekken.

De toekomst van de landbouw

Aangekomen in de gemeente Opsterland ontving burgemeester Ellen van Selm het Koninklijk Paar bij Kaasboerderij De Deelen in Tijnje. Sietse en Hendrika de Jong lieten er, samen met hun kinderen, vol trots hun prachtige duurzame boerderij en kaasmakerij zien. Aansluitend spraken de Koning en Koningin er met een aantal jonge agrariërs uit de regio over de toekomst van de landbouw en de uitdagingen waar de nieuwe generatie in deze sector voor staat.

Kaasboerderij De Deelen

Het streekbezoek: meer weten

Meer over het bezoek en de verschillende programmaonderdelen leest u op de website van het Koninklijk Huis: www.koninklijkhuis.nl. Ook op veel (social) mediakanalen is uitgebreide informatie te vinden over het streekbezoek. Op www.sa24.nl staat een uitgebreid verslag over het bezoek aan de Kaasboerderij De Deelen en www.omropfryslan.nl hield vandaag een liveblog bij. Meer over de Regio Deal is te vinden op www.regiodealzuidoostfriesland.nl.