Winkelend publiek Beetsterzwaag krijgt meer tijd voor inkopen

Bezoekers van Beetsterzwaag kunnen binnen de blauwe zone in het vervolg twee uur parkeren in plaats van één uur. Dit parkeerbesluit is één van de maatregelen om de parkeersituatie in Beetsterzwaag te verbeteren.

Onderzoek

De ondernemersvereniging Beetsterzwaag-Olterterp heeft de parkeersituatie in Beetsterzwaag onderzocht. Volgens winkeliers past het uitbreiden van de parkeertermijn bij de behoefte van hun klanten. Plaatselijk Belang en de bewoners van de Hoofdstraat in Beetsterzwaag hebben geen bezwaar in het verlengen van de parkeertermijn.

Wethouder Anko Postma: ”Door de blauwe zone in Beetsterzwaag te verlengen van één naar twee uur krijgt het winkelend publiek de gelegenheid langer in een winkel te verblijven. Het winkelend publiek kan door deze verruiming meer winkels bezoeken zonder de auto te hoeven verplaatsen. Ondernemers kunnen door deze verruiming klanten beter van dienst zijn.