Herziening richtlijnen speeltuinbeleid

De gemeente Opsterland heeft de richtlijnen voor het speeltuinenbeleid vernieuwd. Dat was nodig omdat het huidige beleid dateert uit 2005 en verouderd is. Gevolg van de nieuwe richtlijnen is dat alle nieuwe speeltuinen vanaf dit jaar al rookvrij zijn en er duidelijkheid is voor het oprichten en beheren van nieuwe speeltuinen.

Landelijk is bepaald dat kinderen opgroeien in een rookvrije generatie. Door de nieuwe speeltuinen nu al rookvrij te maken is de gemeente Opsterland een voorloper op het landelijke standpunt. In het nationaal preventieakkoord is namelijk opgenomen dat alle speeltuinen in 2025 rookvrij zijn. ‘Opgroeien in een rookvrije generatie vinden we belangrijk en daarom zeggen we in Opsterland ‘hoe eerder, hoe beter’. Wij streven ernaar dat uiteindelijk alle speeltuinen in Opsterland in 2020 al rookvrij zijn’, aldus wethouder Libbe de Vries.

Buiten spelen stimuleren

In de gemeente Opsterland zijn er ongeveer zestig speeltuinen waarvan er veel dagelijks bezocht worden. ‘We hechten er veel waarde aan om deze speeltuinen te behouden en waar nodig te verbeteren. Ook mogen er nieuwe speeltuinen bij komen’, licht de wethouder het nieuwe beleid toe. ‘Buitenspelen is gezond: het geeft energie en het heeft een positieve invloed op de algehele ontwikkeling van kinderen.’

Initiatief van de inwoners

Het initiatief om een speeltuin in te richten ligt bij de inwoners. Dat stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor een speeltuin in de wijk. Om dit te stroomlijnen zijn er twee stappenplannen opgesteld. Eén over de (her)inrichting van speeltuinen en het andere over het plaatsen van nieuwe toestellen. ‘Soms is het voldoende om een enkel speeltoestel te vervangen. Bijvoorbeeld als de veiligheid van een toestel niet meer te garanderen is.’

Aansluiten bij bestaande commissies

Om een speeltuin (opnieuw) in te richten of op te zetten is een speeltuincommissie nodig. De nieuwe commissies sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande commissies of bij een Plaatselijk Belang. ‘Dit heeft voordelen voor zowel de commissies als de gemeente. Het maakt het overleg met speeltuincommissies eenvoudiger voor de gemeente en commissies kunnen gebruik maken van de organisatorische kennis die bij een Plaatselijk Belang aanwezig is. Dit bevordert de continuïteit van een speeltuincommissie.’

Gebruikersovereenkomst en verdelen verantwoordelijkheid

Voor elke nieuwe speeltuin stellen de gemeente en de speeltuincommissie een gebruikersovereenkomst op waarin de verantwoordelijkheden staan. Hoewel het initiatief en de verantwoordelijkheid voor klein onderhoud van de speeltuinen bij de speeltuincommissies ligt, is de gemeente formeel eigenaar van de speeltuin op openbare grond. Ook is de gemeente als grondeigenaar verantwoordelijk voor een veilige speeltuin. ‘Daarom doen wij de jaarlijkse inspectie op veiligheid. Ook nemen wij het groot onderhoud van de speeltoestellen voor onze rekening’, zegt wethouder De Vries.