Geslaagde opening tentoonstelling ‘Tinco Lycklama, een Friese Jonker in de Oriënt’

Woensdagmiddag 13 juni 2018 is de bijzondere tentoonstelling ‘Tinco Lycklama, een Friese Jonker in de Oriënt’ officieel geopend.

Een feestelijke middag

Het programma startte in het Lycklamahûs: het geboortehuis van Tinco Lycklama à Nijeholt.  Alle genodigden werden welkom geheten door burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland, locoburgemeester Thomas de Pariente van Cannes (Frankrijk) en commissaris van de Koning in Fryslân, de heer Arno Brok. Vervolgens liep het gezelschap naar het Grietenijhuis aan de Hoofdstraat 17 in Beetsterzwaag. Daar verrichtte de heer Arno Brok de officiële openingshandeling. Hij onthulde een banier en bracht een toast uit op Tinco met een speciale Tinco-wijn. De tentoonstelling was vervolgens te bezichtigen en de feestelijke middag werd afgesloten met een receptie bij het Lycklamahûs.

Een bijzondere samenwerking

De tentoonstelling is georganiseerd door Stichting Historisch Beetsterzwaag in samenwerking met de Tinco Lycklama Foundation en het Musée de la Castre en wordt ondersteund door verschillende andere partners. De gemeenten Opsterland en Cannes zijn voor dit bijzondere project in 2017 een cultureel partnerschap aangegaan. Bij de ondertekening daarvan, in juli van dat jaar, werd in het Musée de la Castre de succesvolle tentoonstelling met de titel ‘Le fabuleux voyage du chevalier Lycklama en Oriënt’ geopend. Daarbij was een delegatie uit Opsterland aanwezig.

Over de tentoonstelling

De tentoonstelling vertelt het bijzondere verhaal van een vergeten adellijke Fries die opgroeide in Beetsterzwaag. Als jonge man verzamelde Tinco Lycklama (1837-1900) tijdens zijn ruim drie jaar durende reis door de Oriënt vele honderden oosterse voorwerpen. Met deze voorwerpen richtte hij bij terugkomst eerst in zijn geboortedorp en later in Cannes een museum in. Hij schonk zijn collectie uiteindelijk aan het stadsbestuur van Cannes en legde daarmee de basis van het huidige Musée de la Castre.

Een bezoekje is de moeite waard!

De tentoonstelling is tot 9 september op woensdag t/m zondag te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op www.historischbeetsterzwaag.nl  Wilt u meer weten over het leven van Tinco Lycklama? Bezoek dan ook eens de website www.tincolycklama.org.

Opening tentoonstelling Tinco Lycklama à Nijeholt

Afbeelding 1 t/m 14 van 14