Gemeente zet meer bouwkavels voor plan Hege Kamp Ureterp in de markt

Marktanalyse sluit aan op concept-woonvisie Opsterland.
De woningmarkt is volop in beweging en trekt snel aan. De gemeente wil op de marktvraag inspelen en heeft daarom voor woningplan Hege Kamp Ureterp een markanalyse uit laten uitvoeren.

De woningmarkt is volop in beweging en trekt snel aan. De gemeente wil op de marktvraag inspelen en heeft daarom voor woningplan Hege Kamp Ureterp een markanalyse uit laten uitvoeren. Op basis van deze analyse gaat de gemeente dit jaar 31 extra kavels bouwrijp maken en uitgeven. Het gaat hierbij om kavels voor 22 tweekappers, vijf rijwoningen en vier vrijstaande woningen. Ook wordt een aantal prijzen van bestaande kavels voor vrijstaande woningen aangepast. De extra bouwkavels en prijsaanpassing sluiten aan op de onlangs opgestelde concept-woonvisie van de gemeente Opsterland.

Inspelen op wat markt vraagt

Wethouder Piet van Dijk: “Op basis van het marktonderzoek spelen we in op de vraag en gaan we meer bouwkavels in de markt zetten. Deze kavels zijn bedoeld voor tweekappers en rijwoningen. Een aantal kavelprijzen voor vrijstaande woningen is aangepast. Zo proberen we de woningmarkt zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat Ureterp een evenwichtige bevolkingsopbouw houdt."

Promotiecampagne voor woningplan Hege Kamp Ureterp

De gemeente gaat het woningplan Hege Kamp extra via de gemeentelijke website, brochures en social media extra promoten.