Gemeente Opsterland legt zichzelf last onder dwangsom op

Maatregelen nemen om een geldboete te voorkomen. Bijzonder, maar niet uniek op dit moment: een gemeente die zichzelf een last onder dwangsom oplegt om een ongewenste situatie op te heffen. De gemeente Opsterland ontving handhavingsverzoeken om verdere verspreiding van rubber infill op de kunstgrasvelden in de gemeente te voorkomen. In dit proces legt de gemeente zichzelf nu een last onder dwangsom op. Dat is overeenkomstig haar beleid waarin de gemeente zichzelf niet anders behandelt dan anderen. De gemeente heeft tot 12 maanden de tijd om diverse maatregelen te treffen voor het verbeteren van de situatie en te voldoen aan de zorgplicht uit artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb).

In augustus 2020 ontving de gemeente Opsterland een handhavingsverzoek, waarin aan de gemeente werd gevraagd om te voldoen aan haar zorgplicht om verdere verspreiding van de rubber infill op de kunstgrasvelden in de gemeente te voorkomen. De gemeente treedt nu handhavend op voor de eigen sportvelden in Beetsterzwaag, Bakkeveen en Lippenhuizen.

Bijzonder, maar niet uniek

Deze situatie is bijzonder, maar niet uniek. Veel Friese gemeenten hebben hier op dit moment mee te maken. Het proces wordt voor deze gemeenten voorbereid door de FUMO. De gemeente Opsterland zet erop in om aan alle gestelde maatregelen te voldoen zodat de opgelegde last met boetebepaling niet leidt tot een daadwerkelijke geldboete.

Eerste maatregelen in najaar 2020 genomen

Al voordat de handhavingsverzoeken binnenkwamen onderzocht de gemeente welke maatregelen nodig zijn om bodemverontreiniging als gevolg van de rubbergranulaatkorrels te voorkomen. In het najaar van 2020 werden de eerste maatregelen genomen. Alle rubber infill dat naast de velden lag is opgeruimd en er zijn richtlijnen opgesteld voor ‘good housekeeping’. De gemeente helpt de verenigingen onder andere met het gebruik van de infill op de velden en brengt kantplanken en schoonlooproosters aan. Naar verwachting is dit gerealiseerd in maart 2021.

Het laatste open eind is de sanering van de bodem langs het veld in Beetsterzwaag. Op dit moment is nog niet duidelijk in welke mate sanering nodig is en wat de bijbehorende kosten zijn. De begunstigingstermijn voor sanering van het veld ligt op 12 maanden. Deze tijd gebruikt de gemeente voor het afronden van nader onderzoek en het vinden van een goede oplossing voor het veld in Beetsterzwaag.