Gemeente Opsterland chat met jongeren

De gemeente Opsterland maakt zich er sterk voor jongeren structureel te betrekken bij beleidsontwikkelingen. Het is belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij beleid dat hen aangaat. De gemeente doet dit door met jongeren te chatten over onderwerpen die ze deels ook zelf aandragen. Door jongerenparticipatie in te zetten krijgt gemeente Opsterland een beter beeld van wat jongeren nodig hebben in hun leefomgeving. Zo kan er veel effectiever beleid worden gemaakt en wordt draagvlak gecreëerd.

“De beste manier om draagvlak te creëren is om niet over jongeren te praten maar mèt jongeren. Wanneer ze een gevoel van eigenaarschap hebben over beleid dat hen raakt, dan gaan ze ook eerder dat beleid steunen en hun eigen verantwoordelijkheid hierbij nemen. Voor jongeren is het van belang dat ze hun stem kunnen laten horen”, aldus wethouder Wietze Kooistra.

Chatten

Jongeren van nu zijn moeilijk te bereiken omdat ze het druk hebben met school, bijbaantjes, hobby's en hun sociale leven. Gemeente Opsterland heeft een manier gevonden om met ze in gesprek te gaan, namelijk de chat. De gemeente wordt hierin begeleid door +Participatie. Met tien jongeren van 10 tot 16 jaar wordt er in een begeleide gesloten chatomgeving openhartig een uurtje gechat. De eerste drie chatsessies hebben inmiddels plaatsgevonden. In 2018 volgen er weer aantal sessies. Hierin kwam naar voren dat jongeren graag meepraten over sport, veiligheid op straat en tijdens het uitgaan en over activiteiten in hun buurt. Goed om te zien is dat bijna alle jongeren (96%) het belangrijk vindt dat ze mee kunnen denken over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Iets meer dan de helft van de jongeren (57%) vindt dat de gemeente voldoende rekening houdt met wat voor jongeren belangrijk is. En 43% van de jongeren vindt dat de gemeente niet voldoende aan ze denkt.

Quest

Voorafgaand aan de eerste chat is er een Quest (vragenlijst) uitgezet waar 105 jongeren (38 jongens en 67 meisjes, in de leeftijd van 12 tot en met 12 en 16 jaar) aan mee hebben gewerkt. De Quest is de basis voor de chatsessies.

Aanmelden

De chatters komen uit Bakkeveen, Frieschepalen, Ureterp en Wijnjewoude. Ook jongeren uit andere dorpen kunnen zich aanmelden voor de volgende Quests en Chats via www.denknetwerk.nl/aanmelden.