Fietsinformatiedag voor senioren op 23 mei in Ureterp

Fietsen is leuk en gezond. Maar het wegverkeer wordt steeds drukker en ingewikkelder. Daarom gebeuren er steeds meer ongelukken. Daarbij vallen vooral slachtoffers onder de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: de fietsers en met name de oudere fietsers. Zijn deze ongevallen te voorkomen? Moeten we daar niet iets aan doen?

De gemeente Opsterland vindt van wel. Daarom organiseert de gemeente in samenwerking met het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) en de Fietsersbond een Fietsinformatiedag voor ouderen op 23 mei 2018 in en bij MFC De Wier, De Telle 21 in Ureterp. Deze eendaagse actieve cursus rond het thema ‘veilig blijven fietsen’ duurt van 8.45 tot ongeveer 16.00 uur (incl. lunch) en is bestemd voor senioren in de leeftijd van 65 t/m 75 jaar. De gemeente Opsterland vindt het belangrijk dat senioren in onze gemeente plezierig en veilig kunnen blijven fietsen. Wethouder Wietze Kooistra: “Oudere fietsers ondervinden met het vorderen van de jaren vaak problemen met evenwicht, reactiesnelheid en het overzien van complexe verkeerssituaties. Door deze kwetsbare groep mensen gericht te informeren over veilig fietsgebruik hopen we het aantal fietsongevallen terug te dringen.” 

Veilig en gezond op de fiets

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat (blijven) bewegen goed is voor de lichamelijke én de geestelijke gezondheid. Een groeiend aantal senioren begrijpt deze boodschap en kiest voor de fiets of de e-bike om in beweging te blijven. Ze gebruiken de fiets/e-bike voor boodschappen doen, familiebezoek en recreatieve tochten. Maar de behaalde gezondheidswinst wordt soms tenietgedaan door een verkeersongeval – vaak eenzijdig – waardoor men alsnog in het medische circuit terecht komt. Met de voorlichting en de tips op de Fietsinformatiedag hopen de gemeente Opsterland, het ROV en de Fietsersbond dat de senioren nog lang en op een veilige en prettige manier blijven fietsen.

Hoe ziet de Fietsinformatiedag er uit?

Ochtend
Na de ontvangst met koffie/thee krijgt u een presentatie over verkeersregels en –inzicht. Na een korte koffiepauze is het tijd voor het praktische gedeelte van de dag met onder andere fietsgym en testritten op e-bikes en een fietsrondje op het parcours.

Lunch
Rond 12.30 uur is het tijd voor een lekkere gezamenlijke lunch verzorgt door Grytsje van der Veer en Henk de Jong in de Wier. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

Middag
Na de lunch krijgt u uitleg waarom fietsen zo goed is voor uw gezondheid en gaan we zelf een leuke fietstocht maken door Ureterp en omgeving. Eind van de middag, bij een kopje koffie/ thee kijken we terug op de dag en krijgt u een deelnamecertificaat uitgereikt door wethouder Wietze Kooistra.

De ervaring leert dat deze cursusdag leerzaam, interessant en gezellig is.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u belangstelling? Aanmelden voor de Fietsinformatiedag op 23 mei kan tot uiterlijk 3 mei 2018 via www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen. U kunt zich ook telefonisch opgeven door te bellen naar de landelijke Fietsersbond, tel. 030 - 2918171.  

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Het aantal mensen dat mee kan doen is beperkt en de deelname wordt bepaald op basis van binnenkomst van aanmeldingen.