Fûgelhelling ontvangt extra geld van gemeente Opsterland

Gemeente Opsterland roept alle Friese en Groninger gemeenten, evenals de beide provinciebesturen, op jaarlijks een structurele financiële bijdrage te geven aan Stichting Vogelasiel De Fûgelhelling. Zij geeft zelf het goede voorbeeld door in 2018 naast de jaarlijkse bijdrage van € 4.000 een extra financiële bijdrage te geven van € 5.000.

Wethouder Rob Jonkman: “De Fûgelhelling is een fantastisch initiatief. Jaarlijks worden meer dan 6.000 zieke dieren uit de regio opgevangen en verzorgd. Dit doet zij op een unieke wijze door o.a. de inzet van vrijwilligers. Hierdoor vervult de stichting ook een mooie rol van maatschappelijk belang”.

Stichting Vogelasiel de Fûgelhelling

In 40 jaar is Vogelasiel de Fûgelhelling uitgegroeid van een gepassioneerd initiatief tot een professioneel opvangcentrum voor zieke dieren. Het werkgebied beslaat een groot deel van de
noordelijke provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel.

De Fûgelhelling is voor haar unieke werk afhankelijk van giften en donaties. Alleen zijn deze bijdragen niet voldoende om alle kosten te betalen. Jaarlijks is er een begrotingstekort. Zonder financiële steun
van de overheid zal het voor stichting Vogelasiel de Fûgelhelling steeds moeilijker worden om het hoofd financieel boven water te houden.