Donderdag 2 juli: landelijke actiedag #gemeenteninnood

Bijna alle Nederlandse gemeenten kampen met forse financiële tekorten. Als het Rijk niet over de brug komt, dreigt afbraak van voorzieningen en forse verhoging van lokale lasten. Donderdag 2 juli is de landelijke actiedag van #gemeenteninnood, waarbij zowel digitaal als fysiek in Den Haag aandacht wordt gevraagd voor de nijpende financiële situatie van vele gemeenten.

Voorbeelden bundelen in de vorm van een petitie

De VNG wil samen met de G4, G40, M50, P10, provinciale afdelingen en andere individuele gemeenten tastbare voorbeelden van de financiële problemen bundelen. Deze voorbeelden worden op donderdag 2 juli in Den Haag aangeboden in de vorm van een petitie. De initiatiefgroep #gemeenteninnood deed eerder vandaag een oproep aan colleges en gemeenteraden om mee te doen. Lees de oproep hier. 

Petitie wordt aangeboden voorafgaand aan Algemeen Overleg

Op donderdag 2 juli vindt van 13.00 tot 15.30 uur een Algemeen Overleg plaats tussen de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit is een belangrijk overleg waarbij de gemeentefinanciën op de agenda staan. Voorafgaand hieraan maken bestuurders uit het hele land duidelijk dat veel gemeenten het water aan de lippen staat: door tekorten in het sociaal domein en door een te beperkte omvang van het gemeentefonds, onder andere veroorzaakt door de opschalingskorting. De gebundelde voorbeelden worden op 2 juli in de vorm van een petitie in Den Haag aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie. De vaste Kamercommissie voor BZK beslist in de procedurevergadering van 25 juni formeel of zij de petitie in ontvangst wil nemen.

Namens de initiatiefgroep #gemeenteninnood,
de gemeenten Assen, Oldebroek, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Ommen, Westerkwartier en Opsterland