Coalitieakkoord 2018 - 2022

Maandag 11 juni zijn tijdens de raadsvergadering Libbe de Vries (PvdA), Rob Jonkman (ChristenUnie) en Anko Postma (Opsterlands Belang) benoemd tot wethouder van de gemeente Opsterland.

Benoeming wethouders

 

Zij gaan de komende vier jaar aan de slag met de thema’s uit het coalitieakkoord. Bekijk het filmpje over het Coalitieakkoord Opsterland 2018-2022 ‘Brêge nei de takomst’.