Buurtbemiddeling Opsterland - Mei elkoar, foar elkoar!

In elke buurt kan het voorkomen dat buren zich ergeren aan het gedrag van een ander. En als mensen het niet uitpraten, kan een burenruzie zelfs uit de hand lopen. Ook in de gemeente Opsterland komen burenruzies voor. Wanneer er conflicten tussen buurtbewoners ontstaan, is buurtbemiddeling een mogelijkheid om er uit te komen. De gemeente Opsterland, de politie en de woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland starten een proef met buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling helpt buurtbewoners om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren. Twee vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden het proces tussen buren die weer met elkaar in gesprek willen om hun verstoorde relatie te herstellen. De vrijwillige bemiddelaars bieden hierbij een luisterend oor en scheppen een klimaat, waarin buurtbewoners samen tot mogelijke oplossingen voor hun conflict kunnen komen. Alle inwoners van de gemeente Opsterland kunnen gratis gebruik maken van buurtbemiddeling. 

Scala zoekt vrijwilligers 

Scala Welzijn gaat de buurtbemiddeling uitvoeren met behulp van vrijwillige buurtbemiddelaars. Voor de gemeente Opsterland is Scala op zoek naar 10-15 vrijwilligers. Ze worden door Scala opgeleid tot buurtbemiddelaar. Het betreft een pilot van 1 jaar. De coördinator Buurtbemiddeling is Gitty Verhoef. Voor meer informatie over Buurtbemiddeling kunt u bij haar terecht via buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl. Bellen kan ook naar 06 54 35 08 55. 

Burgemeester Ellen van Selm: “Ik ben een voorstander van het inzetten van buurtbemiddeling. Door vroegtijdig mensen met elkaar in gesprek te brengen, kan escalatie worden voorkomen. Buren hebben allen baat bij  een plezierige woonomgeving zonder onderlinge wrijving. Ik hoop dat een aantal Opsterlanders de rol van buurtbemiddelaar op zich wil nemen.” 

 Update april 2019: De pilot is met een jaar verlengd.