Burgemeester Ellen van Selm herbenoemd

Het was een feestelijk weerzien met de voltallige raad van Opsterland gisteravond in De Buorskip in Beetsterzwaag. Zij kwamen bij elkaar om getuige te zijn van de beëdiging van Ellen van Selm voor een tweede termijn als burgemeester van Opsterland.

De raad en de burgemeester spraken al eerder de wens uit om de samenwerking voort te zetten en daar stemde ook Zijne Majesteit de Koning mee in. De officiële beëdiging werd gedaan door Commissaris van de Koning de heer Brok. Hij roemde Van Selm om haar werk van de afgelopen zes jaar;

“Jo binne in grutske ambassadeur foar jo gemeente en in hiel bekwame boargemaster.” De woorden kwamen recht uit het hart en werden ook ondersteund in de toespraken namens de raad en het college.

Ellen van Selm bedankte de Koning, de commissaris en ook de raad en het college voor het vertrouwen. Zelf vertelde ze aan de hand van vijf thema’s waarom zij zich zo graag inzet voor Opsterland.

“Het grote hart dat Opsterland heeft, blijkt uit alles wat er in onze gemeente gebeurt. Het vermogen om in je dorp alle beschikbare talenten op te zoeken en in te zetten, is het goud van Opsterland. Alles groeit en bloeit met aandacht en dat geef ik Opsterland graag.”

herbenoeming 

Bekijk de herbenoeming terug