Bromfietsers op rijbaan in plaats van fietspad

Het wordt met ingang van 18 april 2018 voor bromfietsers verplicht om op de gemeentelijke wegen rondom de N381 de rijbaan te gebruiken in plaats van het fietspad. Dit gebeurt vanwege veiligheidsoverwegingen.

Bromfietser gebruikt rijbaan

Er zijn in gemeente Opsterland meerdere rijbanen die ook gebruikt worden door de bromfietser. Met het inrichten van een groot 60-km gebied rondom de N381 is nu ook de mogelijkheid ontstaan om in dit gebied bromfietsers te verplichten de rijbaan te gebruiken in plaats van de fietspaden. De bestaande verkeersborden in deze 60-km gebieden worden daarom binnenkort vervangen. Voor de bromfietser verandert de situatie gevoelsmatig het meest. Voor hen wordt het wennen.

Veiliger voor de fietser

De bromfiets op de rijbaan te laten rijden is echter vrij gebruikelijk in 60-km gebieden in Nederland. Onderzoek en verkeersongevallencijfers laten zien dat het niet onveilig is. Het snelheidsverschil tussen de auto en de bromfiets is (theoretisch) kleiner (60 km/u versus 45 km/u) dan het verschil tussen de fiets en de bromfiets (18 km/u versus 40 km/u). Als de bromfietser op de rijbaan rijdt, neemt het ongevalsrisico tussen bromfiets en fietsverkeer af. En het fietst ook gewoon prettiger. Voor het autoverkeer geldt dat ze zich in deze 60-km gebieden moet aanpassen. Het is verstandig niet hard te rijden in deze gebieden.

Voor welke 60-km gebieden geldt dit?

• De Feart en Selmien East (Ureterp)
• Hearsterwei, De Slûs en Tolheksleane (Frieschepalen)
• Foarwurk, (Siegerswoude)
• Duerswâldmer Wei (Bakkeveen)
• Duerswâld, Merkebuorren en Weinterp (Wijnjewoude)
• Binnenwei en Sparjeburd (Hemrik)

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de heer A. Bosma, team Samen Werken, via telefoonnummer (0512) 386 222 of via e-mail arnold.bosma@opsterland.nl.