Afscheid raadsleden tijdens bijzondere raadsvergadering

Maandag 26 maart namen acht raadsleden afscheid van de gemeenteraad van gemeente Opsterland. Een aantal raadsleden had van tevoren aangegeven niet door te gaan, anderen zijn niet herkozen.

Afscheid raadsleden

Op de foto staan van links naar rechts: Alies van der Wal, Doeke Venema, Oebele van der Veen, burgemeester Ellen van Selm, Maaike de Lang en Rinse Haisma.
Op de voorgrond van links naar rechts: Rynk van der Woude en Jan Harmsma. Marianne Lok ontbreekt op de foto. Marianne Lok neemt na drie raadsperiodes afscheid van de raad. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.