Vier inwoners van Opsterland genaturaliseerd

Op woensdag 25 september 2019 zijn vier inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie.

De volgende inwoners van Opsterland zijn genaturaliseerd: de heer Nzabakirana, mevrouw Antony uit Beetsterzwaag, mevrouw Ramanathan en de heer Fourie uit Gorredijk. Van harte gefeliciteerd.

Naturalisatie 25 september 2019