Nieuwsarchief

Een overzicht van het nieuws van de gemeente Opsterland.

 • Gemeentesecretaris Koen van Veen vertrekt uit Opsterland

  Gemeentesecretaris Koen van Veen wordt met ingang van 6 mei gemeentesecretaris van de gemeente Soest. Koen van Veen is sinds november 2010 gemeentesecretaris/algemeen directeur in Opsterland. Eerder vervulde hij diezelfde functie in Hattem (Gld.) en Baarle-Nassau (NB.).

 • Enquête veiligheidsbeleid

  In de periode van 10 december tot en met 21 december 2018 heeft de enquête over het veiligheidsbeleid van de gemeente Opsterland online gestaan. 226 inwoners hebben de enquête ingevuld.

 • Gezocht: vier nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Opsterland

  De Adviesraad Sociaal Domein Opsterland zoekt vier nieuwe leden. Iets voor u? Lees dan vooral de vacaturetekst hieronder.

 • UpGreat! Gun uzelf in 10 avonden een persoonlijke boost

  Kiki de Jong en Nynke Landman, twee inwoners van Gorredijk, delen 10 avonden lang hun kennis en ervaring op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, relaties, stress en financiën. Soms is het goed om even stil te staan bij deze aspecten van het leven. Ze zijn erg belangrijk, maar worden vaak vergeten te onderhouden. Dat geldt voor iedereen, of u nou ondernemer bent of werkloos. Boost uzelf en wordt fysiek en mentaal sterker, gelukkiger en zelfverzekerder.

 • Nieuwbouw MFA Gorredijk wordt energieneutraal

  In december 2018 heeft de stuurgroep van de multifunctionele accommodatie (MFA) Gorredijk het voorlopig ontwerp vastgesteld van de MFA. Op 22 januari is dit ontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad. De Burgemeester Harmsma School (BHS) is in dit voorlopig ontwerp nog niet opgenomen, omdat de school zich door de leerlingenprognoses herbezint op de uitgangspunten voor hun gebouwdeel.

 • Nieuwjaarstoespraak 2019

  Op maandag 7 januari 2019 vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Lees en bekijk hier de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ellen van Selm.

 • Nationale Naturalisatiedag

  15 december was het Nationale Naturalisatiedag en Koninkrijksdag. Dit jaar viel deze dag op een zaterdag, daarom vond op maandag 17 december de ceremoniële bijeenkomst plaats.

 • Leefbaarheidsonderzoek levert schat aan inzichten op

  Donderdag 29 november 2018 presenteren de P10 en Wageningen University & Research de resultaten van het onderzoek ‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’. Een van de conclusies is dat dorpen heel goed in staat zijn om grote projecten aan te pakken die invulling geven aan de verduurzaming van ons land.

 • Koninklijke Onderscheiding voor Jan Klaas Dijkstra

  Op woensdagochtend 28 november 2018 werd de heer Jan Klaas Dijkstra (1935) uit Wijnjewoude benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland reikte deze Koninklijke Onderscheiding uit voor zijn jarenlange inzet voor de plaatselijke voetbalvereniging ODV.

 • Samen werken aan een Duurzaam, Leefbaar en Sociaal Opsterland

  Op woensdag 22 november is er in De Skâns in Gorredijk intensief gesproken over de toekomst van de gemeente Opsterland. Rond de zestig inwoners hebben meegepraat over de thema's duurzaamheid, leefbaarheid en de inclusieve samenleving.

 • Buitengebied Opsterland krijgt glasvezel

  Fantastisch nieuws voor de gemeente Opsterland: Het buitengebied krijgt glasvezel! De deelnamedrempel van 60% is 19 november j.l. ruimschoots overschreden. Maar liefst 74% van de betrokkenen heeft zich voor deze sluitingsdatum aangemeld voor een glasvezelabonnement bij Kabelnoord.

 • Nieuwe leerlingenprognoses en duurzaamheidseisen hebben invloed op MFA Gorredijk

  Het college heeft de Opsterlandse gemeenteraad met een brief geïnformeerd over ontwikkelingen in relatie tot de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk. Het college en de MFA-partners vinden het van belang de uitgangspunten voor de MFA Gorredijk bij te stellen op basis van de nieuwste leerlingenprognoses en nieuwe landelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft invloed op het ontwerp, de planning en de financiën van het project. Het college geeft aan de komende maanden nauw samen te werken met de MFA-partners en de architect om de nieuwe uitgangspunten te bepalen.

 • Openingstijden politiebureau Drachten gewijzigd

  Per 1 december 2018 wijzigen de openingstijden van het politiebureau aan het Moleneind te Drachten.

 • Wethouder op bezoek bij pleeggezin in Ureterp, supergewone mensen van onschatbare waarde!

  In de gemeente Opsterland zijn een kleine 60 pleeggezinnen die van onschatbare waarde zijn voor veel kinderen. Wethouder Libbe de Vries bezocht vandaag het pleeggezin van de familie Brakke in Ureterp om van hen te horen wat het pleegouderschap inhoudt. Het is de Week van de Pleegzorg en gemeente Opsterland verrast daarom alle pleeggezinnen in de gemeente met een boeket bloemen. Hiermee spreekt de wethouder zijn dank en waardering uit voor deze families die hun hart en huis openstellen voor kinderen die geen veilig thuis hebben.

 • Geslaagde bijeenkomst voor nieuwe inwoners

  Zaterdagmiddag 6 oktober 2018 vond er in het gemeentehuis in Beetsterzwaag een bijeenkomst plaats voor nieuwe inwoners van Opsterland. Het was een geslaagde middag!

 • Winkelend publiek Beetsterzwaag krijgt meer tijd voor inkopen

  Bezoekers van Beetsterzwaag kunnen binnen de blauwe zone in het vervolg twee uur parkeren in plaats van één uur. Dit parkeerbesluit is één van de maatregelen om de parkeersituatie in Beetsterzwaag te verbeteren.

 • Opsterland gaat voor duurzame, inclusieve en leefbare dorpen

  De gemeente Opsterland laat een begroting 2019 zien met een meerjarig positief beeld. Uit de begroting blijkt dat Opsterland haar financiële positie optimaal inzet, al is de toekomst niet zonder zorgen. De begroting is structureel sluitend.

 • Burgemeesterskring Fryslân te gast in Opsterland

  Vrijdag 7 september was de burgemeesterskring Fryslân te gast in Opsterland. Burgemeesters en partners bezochten onder andere het Polderhoofdkanaal, de tentoonstelling Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt en Kunsthuis SYB.

 • Brug en sluis in Polderhoofdkanaal ter hoogte van Nij Beets tijdelijk handmatig bediend

  De brug/sluis ter hoogte van Nij Beets is op dit moment storingsgevoelig. Om te voorkomen dat boottoeristen hier hinder van ondervinden worden vanaf maandag de brug en sluis tijdelijk handmatig bediend.

 • Twee inwoners van Opsterland genaturaliseerd

  Op woensdag 18 juli en donderdag 19 juli 2018 zijn twee inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie. Dit is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders die een aantal keer per jaar plaatsvindt.

 • Opsterland in top 5 van op tijd betalende Friese gemeenten

  De OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland staan opnieuw in de top 5 van tijdig en snel betalende gemeenten van Friesland. Elk jaar worden gemeenten gevraagd hun gegevens openbaar te maken aan het Ministerie van Economische Zaken via de jaarlijkse Monitor Betaaltermijnen Overheid.

 • Locatiestudie levert drie geschikte locaties op voor brede school in Beetsterzwaag

  In Beetsterzwaag worden de gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer vervangen door een brede schoolgebouw. Voor dit brede schoolgebouw wordt een locatie voor gezocht. De reacties van inwoners op mogelijke locaties op het online platform argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag zijn verzameld. Axon Adviseurs leverde begin juni de resultaten op van het onafhankelijke locatieonderzoek. Hieruit blijken de locaties C.B.S. De Paedwizer, O.D.S. De Trime en het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach geschikt voor het bouwen van een brede school.

 • Een erepenning voor Wietze Kooistra

  Tijdens zijn afscheidsreceptie ontving voormalig wethouder Wietze Kooistra de erepenning van Opsterland vanwege zijn uitzonderlijke bestuurlijke verdiensten voor de gemeente Opsterland. Burgemeester Ellen van Selm reikte de erepenning uit namens het gemeentebestuur van Opsterland.

 • Dingena Mol maakt beste plattelandsfoto en wint Henk Aalderink-prijs

  Uit 168 inzendingen koos de jury van de Henk Aalderink-prijs unaniem de foto van Dingena Mol als winnaar. Van alle ingezonden foto’s legt die van haar het energieke platteland het beste vast. Ze wint daarmee de hoofdprijs van € 2500 in deze fotowedstrijd die werd uitgeschreven door de P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten. De winnende foto is samen met de negen andere mooiste inzendingen te bewonderen in een speciaal samengestelde tentoonstelling. Die is te zien in het gemeentehuis van Bronckhorst tot en met 20 juli.

 • Nieuwe leden voor Dagelijks Bestuur P10

  Tijdens de jaarlijkse zomersessie van de P10 heeft het Algemeen Bestuur (AB) vandaag in de gemeente Bronckhorst vier nieuwe leden gekozen voor het Dagelijks Bestuur (DB). Het gaat om de wethouders Harry Scholten, Theo Meskers, Paul Sanders en Jack Werkman. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de gemeenten Hof van Twente, Hollands Kroon, Peel en Maas en Sluis. Zij brengen ieder een enorme schat aan kennis, ervaring en netwerk mee én de gedrevenheid om vanuit P10-verband te werken aan vraagstukken en oplossingen van het platteland.

 • Opsterland sluit 2017 af met een positief resultaat

  De jaarrekening 2017 sluit voor de gemeente Opsterland met een positief resultaat van € 2,6 miljoen.

 • Coalitieakkoord 2018 - 2022

  Maandag 11 juni zijn tijdens de raadsvergadering Libbe de Vries (PvdA), Rob Jonkman (ChristenUnie) en Anko Postma (Opsterlands Belang) benoemd tot wethouder van de gemeente Opsterland.

 • Woensdag 13 juni 2018: officiële opening Tinco-tentoonstelling

  Woensdag 13 juni 2018 wordt de tentoonstelling 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt' officieel geopend. Deze tentoonstelling, georganiseerd door Stichting Historisch Beetsterzwaag, voert langs het werk, het leven en de indrukwekkende collectie van deze bijna vergeten adellijke Fries. Burgemeester Ellen van Selm: “Wij zijn erg opgetogen dat deze prachtige verzameling na 150 jaar weer te zien is op de geboortegrond van Tinco Lycklama à Nijeholt”.

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  Met de titel “Brêge nei de takomst” presenteren de partijen Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

 • Snelle verbinding door glasvezelnetwerk bedrijventerreinen Gorredijk

  Een groot deel van de bedrijven op de bedrijventerreinen in Gorredijk zijn vorig jaar aangesloten op het glasvezelnetwerk en profiteren nu van de voordelen van werken met een veel snellere verbinding.

 • De extra raadsvergadering van 5 juni vervalt

  De aangekondigde extra raadsvergadering op 5 juni komt te vervallen. Het coalitie-akkoord 2018-2022 zal gepresenteerd worden in de raadsvergadering van 11 juni 2018.

 • Drie inwoners van Opsterland genaturaliseerd

  Op woensdag 16 mei 2018 zijn drie inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie. Dit is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders die een aantal keer per jaar plaatsvindt.

 • 9 mei 2018: projectenpitch Iepen Mienskipsfûns

  Op 9 mei 2018 wordt er voor projecten in Zuidoost Fryslân een projectenpitch georganiseerd. Initiatiefnemers krijgen de kans in vijf minuten hun project te presenteren aan het adviesplatform. Ook wordt er gesproken over waar u op moet letten bij het indienen van een subsidieaanvraag.

 • Lintjesregen: vier onderscheidingen in Opsterland

  Donderdag 26 april 2018, traditioneel de dag voor Koningsdag, regende het lintjes in Opsterland. Vier inwoners ontvingen uit handen van burgemeester Ellen van Selm een Koninklijke Onderscheiding.

 • Rapportage informatieronde coalitievorming

  De informateurs hebben tijdens de raadsvergadering van 16 april 2018 de rapportage informatieronde coalitievorming Opsterland aangeboden.

 • Bromfietsers op rijbaan in plaats van fietspad

  Het wordt met ingang van 18 april 2018 voor bromfietsers verplicht om op de gemeentelijke wegen rondom de N381 de rijbaan te gebruiken in plaats van het fietspad. Dit gebeurt vanwege veiligheidsoverwegingen.

 • Pleziervaart Polderhoofdkanaal vanaf 15 mei 2018

  Uit de jaarlijkse monitoring blijkt dat dit jaar de ecologische waarden in het Polderhoofdkanaal zijn verbeterd. Ook in de compensatiegebieden is een vooruitgang te zien.

 • Afscheid raadsleden tijdens bijzondere raadsvergadering

  Maandag 26 maart namen acht raadsleden afscheid van de gemeenteraad van gemeente Opsterland. Een aantal raadsleden had van tevoren aangegeven niet door te gaan, anderen zijn niet herkozen.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen en referendum

  Woensdag 21 maart 2018 ging Opsterland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Hieronder leest u de definitieve uitslag.

 • Symen Abe Hoekstra vindt eerste kievitsei van Opsterland

  Het eerste kievitsei van de gemeente Opsterland is woensdagmorgen 21 maart 2018 om elf uur gevonden. Symen Abe Hoekstra (48) uit Koarnjum vond het ei bij de Riperwâlden in Tijnje.

 • Verzwakte bomen Gerdyksterwei en Sweachsterwei op stam gezet

  De gemeente heeft tijdens snoeiwerkzaamheden geconstateerd dat meerdere eiken- en beukenbomen aan de Gerdyksterwei en Sweachsterwei verzwakt en gevaarlijk bleken te zijn voor de omgeving. Uit veiligheidsoverwegingen zijn deze bomen op stam gezet. Volgens het protocol is er voorafgaand aan het op stam zetten een flora en fauna check geweest. Deze week worden de werkzaamheden afgerond.

 • Opsterland verlaagt optievergoeding bouwkavels woningen

  Jaarlijks worden alle grondprijzen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Met als doel de prijzen en de methoden van berekening transparant en overzichtelijk te maken voor de kopers.

 • Nieuwe formule bibliotheek Beetsterzwaag

  De stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân en De Buorskip Beetsterzwaag gaan het Biebpunt Beetsterzwaag uitbreiden naar een meer volwaardige bibliotheekvestiging. Dit houdt in dat de bibliotheek vaker en langer open is en dat er net als in Gorredijk en Ureterp cursussen, activiteiten en dienstverlening aangeboden worden.

 • Tijnje start met ontwerp MFA

  De gemeenteraad heeft twee jaar geleden ingestemd met het pilotproject multifunctionele accommodatie (MFA) Tijnje. Een uniek project waar het dorp zelf de mogelijkheid heeft gekregen om onderzoek te doen naar het realiseren van een MFA. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol.

 • Opsterland sluit aan bij de Statiegeldalliantie en de Vereniging Circulair Friesland

  Er belanden nog veel te veel verpakkingen naast de vuilnisbak. Daarom sluit de gemeente Opsterland zich aan bij de Statiegeldalliantie, die oproept om statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes. Door ook aan te sluiten bij de Vereniging Circulair Friesland geeft de gemeente een sterk signaal af, dat zij samen met de Friese overheden en bedrijven verder wil werken aan een circulaire economie.

 • Buurtbemiddeling Opsterland - Mei elkoar, foar elkoar!

  In elke buurt kan het voorkomen dat buren zich ergeren aan het gedrag van een ander. En als mensen het niet uitpraten, kan een burenruzie zelfs uit de hand lopen. Ook in de gemeente Opsterland komen burenruzies voor. Wanneer er conflicten tussen buurtbewoners ontstaan, is buurtbemiddeling een mogelijkheid om er uit te komen. De gemeente Opsterland, de politie en de woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland starten een proef met buurtbemiddeling.

 • College van B&W en het MT steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet

  Vandaag 9 maart en morgen 10 maart is het NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook het college van B&W van Opsterland en een aantal managementleden gingen vandaag aan de slag als vrijwilliger bij De Lijte, een woonzorgcentrum in Ureterp.

 • Voorlichtingsbijeenkomst over woninginbraakpreventie en brandveiligheid in Gorredijk en Ureterp

  Op maandag 12 maart 2018 staan de preventietruck ‘Stop woninginbraken’ van de politie en de preventiecontainer van de brandweer aan de Loaijersstrjitte in Gorredijk, bij MFC De Skâns. Op maandag 19 maart 2018 staan ze in Ureterp aan De Telle 21, bij MFC De Wier. De voorlichtingsbijeenkomst vindt op beide dagen plaats van 13.00 tot 16.00 uur. Politie, brandweer en gemeente geven inwoners advies en voorlichting over inbraakpreventie en brandveiligheid.

 • Gemeente Opsterland sluit aan op de Berichtenbox van MijnOverheid

  Inwoners van de gemeente Opsterland kunnen vanaf nu post van de gemeente digitaal ontvangen in de persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. De gemeente biedt eerst de gemeentelijke belastingaanslag via MijnOverheid aan. Later wordt dit uitgebreid met bijvoorbeeld meldingen over het verlopen van een reisdocument of rijbewijs.

 • Vrijwilligersgroep Home-Start weer gegroeid

  Op 1 september 2017 startte het project Home-Start in Zuidoost- en Zuidwest-Friesland. Bij Home-Start zetten vrijwilligers zich in om jonge gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding. Woensdag 21 februari ontvingen 9 nieuwe vrijwilligers in Wolvega het certificaat voor deelname aan de voorbereidingscursus uit handen van wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf. Inmiddels zijn er 20 vrijwilligers actief in Oost-, Weststellingwerf en Opsterland.

 • Opsterland krijgt één adviesraad voor het sociale domein

  In Opsterland gaan de Wmo-adviesraad en de CUMO (Cliëntenraad voor uitkeringsgerechten en minima Opsterland) samen verder als Adviesraad Sociaal Domein Opsterland. Beide organen adviseren het college van B en W over vraagstukken in het sociale domein. Tot voor kort bepaalde de wettelijke oorsprong van het vraagstuk welke raad aan het college advies uitbracht. Het college van B en W heeft voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein een convenant vastgesteld.

 • Fûgelhelling ontvangt extra geld van gemeente Opsterland

  Gemeente Opsterland roept alle Friese en Groninger gemeenten, evenals de beide provinciebesturen, op jaarlijks een structurele financiële bijdrage te geven aan Stichting Vogelasiel De Fûgelhelling. Zij geeft zelf het goede voorbeeld door in 2018 naast de jaarlijkse bijdrage van € 4.000 een extra financiële bijdrage te geven van € 5.000.

 • Gemeente Opsterland chat met jongeren

  De gemeente Opsterland maakt zich er sterk voor jongeren structureel te betrekken bij beleidsontwikkelingen. Het is belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij beleid dat hen aangaat. De gemeente doet dit door met jongeren te chatten over onderwerpen die ze deels ook zelf aandragen. Door jongerenparticipatie in te zetten krijgt gemeente Opsterland een beter beeld van wat jongeren nodig hebben in hun leefomgeving. Zo kan er veel effectiever beleid worden gemaakt en wordt draagvlak gecreëerd.

 • Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor

  Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018 krijgt u hem van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt. De aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking krijgt u zoals gewoonlijk van ons.

 • Opsterlanders praten mee over leefbaarheid!

  De gemeente Opsterland en Plaatselijke Belangen hebben het startschot gegeven voor de vijfde ronde van de Dorpsspiegels. De Dorpsspiegel is gericht op het verzamelen van informatie over hoe inwoners de leefomgeving in hun dorp ervaren. Zo gebruikt de gemeente de informatie om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften in de dorpen. Ook Plaatselijk Belang gebruikt deze informatie om in overleg met dorpsbewoners maatregelen voor het dorp te formuleren.

 • Locatieonderzoek vier locaties Brede School in het kader van Kansen voor Beetsterzwaag

  In Beetsterzwaag willen basisscholen O.D.S De Trime en C.B.S. De Paedwizer hun schoolgebouwen vervangen door één Brede School. Voor deze scholen, School Lyndensteyn, Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente Opsterland is dit aanleiding om samen vier locaties voor de Brede School te verkennen. Het gaat hierbij om de huidige locaties van de basisscholen, een locatie nabij School Lyndensteyn en het terrein van voetbalvereniging De Sweach.

 • MFA Gorredijk: partners en college zetten in op centrummodel

  Maandag 18 december 2017 staat de multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk op de agenda van de gemeenteraad van Opsterland. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een scenario waarbij de gebouwen naast elkaar worden gepositioneerd: het zogenaamde centrummodel. Zoals de raad heeft gevraagd zijn er meerdere scenario’s, met financiële onderbouwingen, uitgewerkt.

 • Plezierig wonen in Opsterland

  Met dit uitgangspunt hebben Elkien, WoonFriesland, Huurdersvereniging De Bewonersraad en Opsterland de raamovereenkomst Wonen afgesloten. In de overeenkomst staan afspraken over thema's die voor de inwoners van Opsterland belangrijk zijn. Opsterland staat bekend als een gemeente waar het prettig en betaalbaar wonen is en dat willen de partijen ook in de toekomst zo houden. De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisatie zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor.

 • Gemeente Opsterland en de drie decentralisaties

  Na bijna drie jaar hard werken concludeert gemeente Opsterland dat de invoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet naar tevredenheid verloopt. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 een aantal grote taken overgeheveld naar gemeenten: de drie decentralisaties. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor werk en inkomen, jeugdzorg en de Wmo.

 • Friese gemeenten roepen inwoners op: ‘Laat zien wie de baas is!’

  Gemeentes in Friesland voeren gezamenlijk anti-helingcampagne

 • P10 reikt Henk Aalderink-prijs uit aan Naoberschap Witteveen

  Tijdens de wintersessie van de P10 -het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten- kreeg het project Naoberschap uit Witteveen de Henk Aalderink-prijs.

 • Een eigen boom voor honderdjarigen in Opsterland

  Burgers in Opsterland die honderd jaar worden krijgen een eigen fruitboom in de Doorgeeftuin. Mevrouw Liemburg-de Haan (8 januari 1917), mevrouw Akkerman (23 maart 1917), mevrouw Van Zwol-Boerstra (3 mei 1914) en mevrouw Bosma-Van der Dong (26 oktober 1917) zijn het afgelopen jaar 100 en 103 jaar geworden. Op donderdag 16 november om 14.00 uur plant burgemeester Ellen van Selm de bomen samen met mevrouw Bosma, mevrouw van Zwol en mevrouw Akkerman.

 • P10 biedt nieuw kabinet ruimte voor oplossingen

  Het nieuwe regeerakkoord ziet veel ruimte voor oplossingen. De P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten zonder stedelijke kern, kan voor een aantal thema’s deze ruimte bieden en is verheugd dat het nieuwe kabinet hieraan aandacht besteedt.

 • De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland combineren Wmo- en leerlingenvervoer

  Per 1 oktober start de pilot dagbestedingsvervoer. In dit project zoekt de gemeente de verbinding met welzijnsorganisaties en vrijwilligers voor het dagbestedingsvervoer. De pilot is een samenwerking tussen de gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf, welzijnsorganisaties Scala en Timpaan Welzijn en verschillende vervoerders. Vandaag zetten deze partijen hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst.

 • Begroting gemeente Opsterland geeft positief beeld

  Het college van B & W heeft een ontwerpbegroting 2018 gemaakt dat een meerjarig positief beeld laat zien. Uit de begroting blijkt dat Opsterland een financieel gezonde gemeente is. De begroting is duurzaam sluitend doordat die de periode tot en met 2021 beslaat.

 • Heeft u een goed initiatief om de leefbaarheid te verbeteren?

  Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 18 september 2017 weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op 13 oktober 2017. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde wordt bijna € 300.000,- beschikbaar gesteld voor projecten in Zuidoost Fryslân.

 • Anko Postma geïnstalleerd als wethouder

  Anko Postma werd tijdens de raadsvergadering van maandag 11 september 2017 geïnstalleerd door burgemeester Ellen van Selm. Anko Postma (Opsterlands Belang) neemt de plaats in van oud-wethouder Piet van Dijk. De raadsleden steunden deze voordracht unaniem!

 • Gemeente Opsterland beslist op bezwaar Vermilion Energy B.V

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland heeft de bezwaren van Vermilion Energy B.V. tegen de weigering van een vergunning voor een proefboring ongegrond verklaard. Dit betekent dat de weigering voor het uitvoeren van een proefboring op een perceel nabij De Ripen 19 in Nij Beets in stand blijft.

 • Opsterland en Cannes werken samen in het project Tinco

  Op 7 juli 2017 reisden burgemeester van Selm, twee ambtenaren en een twaalftal Sweachsters naar Cannes voor de officiële start van het project om het bijzondere leven van Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, zijn reizen en zijn archeologische en kunstverzameling voor het voetlicht te brengen.

 • Centrummanagement Ureterp werpt vruchten af

  Ondernemers van de ondernemersvereniging Ureterp zijn erg tevreden over de inzet en de activiteiten van centrummanager Klaas de Winter. Zijn overeenkomst wordt voor één jaar verlengd.

 • Hegedyk en Nijewei feestelijk geopend

  Vanmiddag was de feestelijke officiële opening van de vernieuwde Hegedyk/Nijewei in Gorredijk. Na zijn welkomstwoord gaf wethouder Wietze Kooistra het startsein voor een ‘lawaaioptocht’ met een dweilorkest én de kinderen uit de buurt. De kinderen waren uitgenodigd om lopend of rijdend (op de fiets, skelter, skateboard, step) mee te doen en zoveel mogelijk lawaai te maken. Ook ouders en andere buurtbewoners mochten meelopen. Onderweg was er een 'walking borrel'. Aan het eind van de straat was een kleine barbecue en een ijsje voor de kinderen.

 • De Friese vlag hangt in Cannes

  In Cannes is afgelopen weekend een drietalige samenwerkingsovereenkomst getekend door de Opsterlandse burgemeester Ellen van Selm en burgemeester David Lisnard van de gemeente Cannes: in het Frans, Nederlands en Fries. Dit gebeurde in het bijzijn van de Nederlandse consul Peter van Santen en een vertegenwoordiging van het bestuur van Cannes waaronder wethouders Frank Chikli (internationale betrekkingen) en Thomas de Pariente (cultuur). Het initiatief hiertoe komt van de gemeente Cannes die, zo verklaarde burgemeester Lisnard bij de ondertekening, de internationale culturele faam van Cannes wil inzetten voor verbinding en begrip tussen volken en naties.

 • Expositie over Tinco Lycklama à Nijeholt in Cannes en in Opsterland

  De Stichting Historisch Beetsterzwaag organiseert in samenwerking met de Tinco Lycklama Foundation een expositie over Tinco Lycklama à Nijeholt. Wat de expositie extra bijzonder maakt is dat deze dit jaar al plaatsvindt in Cannes in het Musée de la Castre, waar de kunstverzamelaar uit Beetsterzwaag grondlegger van is. In het jaar van Culturele Hoofdstad, komt de expositie naar Beetsterzwaag.

 • Opsterland laat een positief resultaat zien over 2016

  De jaarrekening over 2016 sluit voor de gemeente Opsterland met een positief resultaat van
  € 1.275.000,-.

 • Beheer en exploitatie MFC De Wier wordt overgedragen aan stichting

  Al enige tijd zijn is gemeente Opsterland in gesprek met een aantal Ureterpers over de wijze waarop het beheer en exploitatie kan worden teruggegeven aan het dorp. De gemeente heeft het beheer en exploitatie tijdelijk op haar genomen na het faillissement van de vorige exploitant.

 • Lever uw piepschuim apart in op de milieustraat!

  Op de milieustraat in Gorredijk (Wetterwille 3) wordt sinds kort EPS (piepschuim) apart ingezameld. Het piepschuim kunt u deponeren in de daarvoor bestemde container.

 • Wethouder Piet van Dijk voorgedragen als burgemeester Aa en Hunze

  Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland is gisteravond door de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze (Drenthe) voorgedragen als nieuwe burgemeester.

 • Home-start van start in Opsterland

  Het college van B & W in Opsterland heeft op dinsdag 18 april 2017 besloten van start te gaan met Home-Start. De Home-Start aanpak ondersteunt ouders thuis bij de opvoeding van hun kinderen als daar behoefte aan is. Nu het besluit is genomen, gaat Humanitas samen met Opsterland en de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Súdwest Fryslân en de Fryske Marren de plannen verder uitwerken.

 • Hoe staat het met uw gezondheid? Doe de Persoonlijke Gezondheidscheck!

  Om gezond te blijven, kunt u vaak meer doen dan u denkt. Dat begint met een goed inzicht in uw gezondheid. Daarom mogen 2000 inwoners uit Gorredijk binnenkort via een proefproject meedoen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck.

 • Inwoners Langezwaag bepalen zelf locatie zendmast

  Ten noorden van de sportvelden in Langezwaag komt een antennemast voor de mobiele telefonie. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 april besloten hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen. De locatie voor deze mast is bepaald in overleg met Plaatselijk Belang en na het versturen van een enquête naar de inwoners.

 • Gemeente Opsterland wijst structurele trouwlocaties aan

  Bilderberg landgoed Lauswolt, St. Hippolytuskerk en Nieuw Allardsoog aangewezen als 'Huis der gemeente'
  Onlangs zijn de mogelijkheden om te trouwen in Opsterland verruimd. Vanaf 12 december 2016 is het mogelijk permanente trouwlocaties aan te wijzen en om in de buitenlucht of in de avonduren te trouwen.

 • Gemeente Opsterland gaat voor Hartveilig

  hartveilig-teaserafbeelding Wethouder Wietze Kooistra heeft vandaag namens gemeente Opsterland het manifest Hart voor Fryslân ondertekend.

 • Wethouder Van Dijk slaat eerste paal voor realisatie vijf huurwoningen in Ureterp

  eerste paal Vrijdag 7 april is de eerste heipaal geslagen door wethouder Piet van Dijk voor de realisatie van vijf sociale huurwoningen in uitbreidingsplan De Hege Kamp te Ureterp.

 • Hanteer de regels blauwe zone en voorkom een boete

  parkeerschijf-teaser Overal in Opsterland kunt u gratis parkeren. Om te voorkomen dat parkeerplaatsen voor kortparkeerders worden ingenomen door langparkeerders geldt in en rond de Hoofdstraat in Beetsterzwaag en in het centrum van Gorredijk een blauwe zone.

 • Waardering voor peuteropvang in Opsterland

  Vanaf 1 januari 2015 zijn alle peuterspeelzalen in de gemeente op basis van het vastgestelde “Omvormingsplan Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang” omgevormd tot locaties voor peuteropvang. Het doel is om naast het verbeteren van de kwaliteit de toegankelijkheid van de voorschoolse voorziening zoveel mogelijk te waarborgen, vooral in de kleine dorpen. Destijds is afgesproken om na twee jaar de invoering te evalueren.

 • Gemeente zet meer bouwkavels voor plan Hege Kamp Ureterp in de markt

  Marktanalyse sluit aan op concept-woonvisie Opsterland.
  De woningmarkt is volop in beweging en trekt snel aan. De gemeente wil op de marktvraag inspelen en heeft daarom voor woningplan Hege Kamp Ureterp een markanalyse uit laten uitvoeren.

 • Vaarseizoen Polderhoofdkanaal verruimd

  De pleziervaart kan dit jaar van 15 mei t/m 15 september varen op het Polderhoofdkanaal. Daarmee zijn het vaarseizoen en de bedieningstijden gelijk aan die van de Turfroute. Bruggen en sluizen worden tussen 9.30-16.30 uur bediend. De vaarsnelheid blijft maximaal 6 kilometer per uur.

 • Wat zijn de kansen voor Beetsterzwaag?

  In Beetsterzwaag willen obs De Trime en cbs De Paedwizer hun schoolgebouwen vervangen door één brede school. Afhankelijk van waar het nieuwe gebouw komt, komen één of beide bestaande schoollocaties vrij voor een eventuele andere invulling. Welke kansen biedt dit voor Beetsterzwaag?

 • Aanbod voor nieuwe regering: benut het platteland

  pamflet P10 doet aanbod aan nieuwe regering: zet het platteland in bij het oplossen van de opgaven op het gebied van klimaatverandering, duurzame energie en circulaire economie.

 • Verdachte zaken? Meld het bij de politie!

  Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste misdrijven is te danken aan tips. Wie iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag doen: telefonisch, per mail, brief of mondeling in het politiebureau. Een andere optie is Meld Misdaad Anoniem (0900-7000). Als het maar gebeurt. Dan kan de politie de daders aanpakken en wordt het gebied voor iedereen weer veiliger.

 • Rutger van der Meer vindt eerste kievitsei van Opsterland

  Het eerste kievitsei van gemeente Opsterland is zondagmiddag 12 maart 2017 rond tien voor één gevonden.

 • Hegedyk Gorredijk niet toegankelijk voor vrachtverkeer; Omrin rijdt andere route

  Doordat de Hegedyk in Gorredijk niet meer toegankelijk is voor vrachtverkeer, rijdt ook Omrin een andere afvalroute.

 • Opsterland verlaagt bouwvergoeding scholen niet

  Elk jaar past de gemeente de normbedragen voor onderwijshuisvesting aan het inflatiecijfer aan. Voor 2017 zou dit een verlaging van de normvergoeding betekenen van 3,56%. Dit terwijl de prijzen voor het bouwen van scholen door extra bouweisen en minder concurrentie op de bouwmarkt juist stijgen.

 • Opsterland zet in op het activeren van nieuwkomers

  Gemeente Opsterland heeft te maken met een stijging van het aantal statushouders. Na overleg met diverse partijen is geconcludeerd dat de manier waarop de statushouders worden ondersteund in de participatie en het vinden van werk actief moet worden ondersteund. Om deze reden is er een activeringsplan voor nieuwkomers opgesteld.

 • Wat vindt u van onze dienstverlening? Vertel het ons!

  Op woensdag 1 maart 2017 starten we in Opsterland met een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Uw mening telt: hoe ervaart u onze dienstverlening? Wat vindt u positief en wat kan beter? Vertel het ons, daar kunnen we mee verder!

 • Bezoek commissaris van de Koning mevr. Leemhuis-Stout aan Opsterland

  Donderdag 16 februari 2017 heeft de commissaris van de Koning mevrouw Joan Leemhuis-Stout een ambtsbezoek gebracht aan gemeente Opsterland. Het thema van dit bezoek was ‘Waarin een platteland groot kan zijn’.

 • OWO-gemeenten: laat precariobelasting in tact

  Steun gevraagd voor circa 160 gemeenten die precariobelasting heffen.

 • Twaalf enthousiaste verenigingen tellen stemmen bij verkiezingen Tweede Kamer

  Twaalf Opsterlandse verenigingen helpen op 15 maart 2017 met het tellen van de stemmen van de Tweede Kamer Verkiezingen. Zij meldden zich aan na een oproep van de gemeente . De vrijwilligers die meedoen, verdienen per persoon 25 euro voor hun vereniging.

 • Opsterland: het belang van sport neemt toe

  Wie sport of beweegt voelt zich beter, zit lekkerder in zijn vel en leeft gezonder. Daarnaast verbinden sport en bewegen mensen met elkaar en hebben ze een sterke maatschappelijke functie.

 • Onderzoek rekenkamercommissies

  De rekenkamercommissies van de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf gaan onderzoek doen naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening in die gemeenten.

 • Beleid "Jongerencaravans Opsterland" succesvol

  Eind 2014 stelde de gemeenteraad het beleid "Jongerencaravans in Opsterland" vast. Met dit beleid was en is er aandacht voor veiligheid, gezondheid en de omgeving die gebruikt wordt als ontmoetingsplek voor en door de jongeren. De gemeente houdt op afstand toezicht, ouders houden de verantwoordelijkheid over de jongerencaravans op hun terrein. Jongerencaravans die niet voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente worden omgevormd, of moeten worden verwijderd.

 • Burgemeester Ellen van Selm reikt Draaginsigne Gewonden uit

  Donderdag 26 januari 2017 reikte burgemeester Ellen van Selm het Draaginsigne Gewonden uit aan de heer F.A. Ernst uit Langezwaag.