Nieuwsarchief

Een overzicht van het nieuws van de gemeente Opsterland.

 • Openbare oriënterende raadsbijeenkomst op woensdag 16 oktober 2019

  De gemeenteraad vergadert op woensdag 16 oktober vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De raad zal dan o.a. de Begroting 2020 oriënterend behandelen.

 • Promotiebus hulpmiddelen komt 5 november naar Ureterp

  Wilt u advies over hulpmiddelen, personenalarmering of een mobiliteitsoplossing? Kom dan op dinsdag 5 november tussen 14.00 en 16.00 uur naar het Lijteplein in Ureterp.

 • Warme ontvangst nieuwe inwoners Opsterland

  Zaterdagmiddag 5 oktober 2019 vond er in het gemeentehuis in Beetsterzwaag een bijeenkomst plaats voor nieuwe inwoners van Opsterland. Het was een geslaagde middag!

 • Terugblik bestrijding eikenprocessierups

  De afgelopen maanden zijn de mannen van de Buitendienst druk geweest met het bestrijden van de eikenprocessierups. Er zijn 1400 nesten met de nodige zorgvuldigheid verwijderd, dankzij opgedane kennis en ervaring. De rupsenbestrijder van onze Buitendienst laat zien wat er zoal in zijn bus ligt #Tetrischallenge

 • Meld u aan voor de Week van de Opvoeding van 7 t/m 13 oktober

  Van 7 t/m 13 oktober a.s. is het de Week van de Opvoeding. In Opsterland worden diverse activiteiten georganiseerd.

 • Opsterland hijst vlag voor Global Goals

  Woensdag 25 september hees wethouder Rob Jonkman de Global vlag. Door het hijsen van de vlag laat gemeente Opsterland zien dat ook wij ons inzetten om de Global Goals te realiseren.

 • Wethouders zetten groene voetafdruk in nieuw betonfietspad Gorredijk

  Op vrijdag 30 augustus stonden wethouders Rob Jonkman en Libbe de Vries met hun blote voeten in het beton van het nieuwe fietspad in Gorredijk. Samen met Gert Brunink, directeur van aannemer Schagen Infra, lieten ze symbolisch een groene afdruk achter in het duurzame betonfietspad naast de bestaande toegangsweg van en naar de wijk Loevestein.

 • Nieuwe gemeentesecretaris Marjan van der Weij begonnen in Opsterland

  Vandaag is onze nieuwe gemeentesecretaris Marjan van der Weij begonnen. Na een warm welkom kon zij aan haar eerste werkdag beginnen.

 • Opsterland sluit zich aan bij 100% zwerfafvalvrij Friesland

  In de gemeente Opsterland ruimen diverse Himmelploegen en vrijwilligers zwerfafval op. De vrijwilligers zetten zich in om de leefomgeving van onze inwoners schoon te houden. Ze zorgen er ook voor dat bezoekers kunnen genieten van een zwerfafvalvrije natuur. Naast deze vrijwillige inzet sluit de gemeente Opsterland zich ook aan bij de campagne '100% zwerfafvalvrij Friesland'. Op dinsdag 30 juli 2019 vond de officiële aftrap hiervoor plaats.

 • Zomervakantie: geef inbrekers geen kans!

  De zomerperiode is een tijd waarin veel inbrekers toeslaan. U bent vaker van huis of laat uw deuren en/of ramen openstaan. Wees daarom alert en gebruik de volgende tips:

 • Fietst u graag in Fryslân? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening!

  De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Deze gemeenten hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023. Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost willen we meer mensen op de fiets krijgen door het fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, met speciale aandacht voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Heeft u aandachtspunten of tips? Wij willen graag uw mening horen!

 • Bestrijding eikenprocessierups nu ook in eigen beheer

  In 2019 is het aantal eikenprocessierupsnesten toegenomen in onze gemeente. De brandharen van de eikenprocessierups zorgen voor vervelende gezondheidsklachten, zoals jeuk en rode bultjes. Daarom vinden we het als gemeente belangrijk om zoveel en zo snel mogelijk nesten op te ruimen.

 • De bestrijding van de eikenprocessierups in Opsterland

  De gemeente werkt hard aan de bestrijding van de eikenprocessierups. We zijn hierover in gesprek met gespecialiseerde bedrijven. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de bestrijding in eigen beheer te nemen, zodat we sneller kunnen reageren op binnenkomende meldingen van nesten. Vorige week zijn al verschillende nesten opgeruimd en hier blijven we de komende weken hard aan werken.

 • Omrin en gemeente blijven inzetten op betere afvalscheiding

  ‘Word ook een Afvaltopper!’ Met deze kreet heeft Omrin samen met een groot aantal gemeenten in Friesland en Groningen een nieuwe insteek gekozen voor de campagne ‘Samen halen we alles eruit’. De campagne wordt ingezet om de bewustwording bij alle inwoners te vergroten om huishoudelijk afval goed te scheiden.

 • Marjan van der Weij nieuwe gemeentesecretaris Opsterland

  Marjan van der Weij is per 1 september 2019 benoemd als gemeentesecretaris van Opsterland. Van der Weij is op dit moment Directeur Concernstaf bij de gemeente Groningen met in haar portefeuille onder meer het gebiedsgerichter maken van de organisatie en openbare orde en veiligheid. Met de benoeming van Marjan van der Weij heeft de gemeente Opsterland een kundig gemeentesecretaris in huis met veel gemeentelijke ervaring die daarnaast zorgt voor verbinding met de samenleving en externe partners.

 • CBS De Opdracht in Ureterp benoemd tot Zonneschool

  Op dinsdag 18 juni 2019 was het feest op CBS De Opdracht in Ureterp. De school heeft 158 zonnepanelen laten plaatsen naar aanleiding van het Zonnescholen-project. Dinsdagmiddag werden de zonnepanelen feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Rob Jonkman sprak zijn trots uit en overhandigde het Zonnescholen-bordje aan de leerlingenraad: De Opdracht is nu een echte Zonneschool! Ook het schoolkoor, schoolorkest en de voetbalteam werden in het zonnetje gezet.

 • Voordelig onafhankelijk en duurzaam energieadvies voor uw bedrijfspand? Doe dan mee aan het project Energie voor MKB

  De provincie Fryslân en de gemeente Opsterland starten een uniek duurzaamheidsproject voor het MKB in de gemeente. Wilt u tot wel 60% energie besparen of uw eigen energie opwekken in uw bedrijfspand? Doe dan mee aan het project Energie voor MKB! U krijgt een complete energiescan van uw bedrijfspand en een actieplan om in de toekomst zelfvoorzienend te zijn. De provincie Fryslân en uw gemeente betalen meer dan de helft van de kosten. U heeft zo de mogelijkheid om met een kleine eigen bijdrage dit energieadvies te ontvangen.

 • Gemeenten op de bres voor meer geld Jeugdzorg

  Donderdagochtend 13 juni 2019 boden de bestuurders van de gemeenten Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Assen, Heerenveen en Weststellingwerf namens 140 gemeenten een petitie aan de Tweede Kamer aan. Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) nam de petitie in ontvangst.

 • Opsterland sluit het jaar 2018 met een structureel tekort af

  De jaarrekening 2018 sluit met een structureel negatief resultaat van € 2,9 miljoen. Het structurele tekort over 2018 is € 2,9 miljoen. Dit nadeel werd deels gecompenseerd door eenmalige meevallers van totaal € 2,6 miljoen. Daarnaast werd € 2,8 miljoen aan de algemene reserve onttrokken.

 • Ontwikkelagenda's inclusieve samenleving, leefbaarheid en duurzaamheid afgerond

  Het coalitieakkoord 2018-2022 “Brêge nei de takomst” berust op drie pijlers: inclusieve samenleving, leefbaarheid en duurzaamheid. Afgesproken is om deze pijlers verder uit te werken in ontwikkelagenda’s. In de ontwikkelagenda’s staat beschreven wat de gemeente in deze coalitieperiode gaat doen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat inwoners zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig zijn, dat Opsterland een aantrekkelijke leefomgeving biedt en dat Opsterland energieneutraal is in 2035.

 • Focus op kindcentrum in 2021 vlakbij V.V. De Sweach

  Het onderwijs wil de deuren van het nieuwe kindcentrum vlakbij V.V. De Sweach in Beetsterzwaag in 2021 openen. Zij zien mogelijkheden om het gebouw te delen met een kinderopvang. Andere organisaties in de omgeving willen samenwerken. Daarvoor is het niet noodzakelijk om in één gebouw te zitten.

 • Petitie voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Kabinet over de tekorten bij de gemeentelijke jeugdhulp

  Vrijwel alle gemeenten hebben te maken met structurele tekorten op de jeugdhulp.

 • 7 inwoners van Opsterland genaturaliseerd

  Op dinsdag 14 mei 2019 zijn 7 inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie.

 • Toename in vraag naar jeugdhulp, ook op het platteland - VNG trekt aan de bel: er is meer geld

  Deze week zijn de onderzoeken Jeugd, zoals het kabinet die in het najaar met de VNG heeft afgesproken, naar buiten gekomen. Daaruit blijkt een toename van het aantal jongeren in de jeugdhulp en financiële tekorten bij de uitvoerende gemeenten. Voor meer structureel geld is de VNG in gesprek met het Rijk. De grootschalige plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, herkennen deze problematiek en ondersteunen daarom de inzet van de VNG.

 • Wij zoeken een gemeentesecretaris / algemeen directeur!

  Als bestuur en medewerkers kijken we uit naar de komst van een enthousiaste, toegankelijke en verbindende gemeentesecretaris / algemeen directeur.

 • Week van de Gezonde Jeugd

  Maandagochtend 11 maart vond de officiële aftrap van de Week voor de Gezonde Jeugd plaats op Basisschool De Treffer in Gorredijk.

 • 7 inwoners van Opsterland genaturaliseerd

  Op woensdag 26 februari 2019 zijn 7 inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie.

 • Gemeentesecretaris Koen van Veen vertrekt uit Opsterland

  Gemeentesecretaris Koen van Veen wordt met ingang van 6 mei gemeentesecretaris van de gemeente Soest. Koen van Veen is sinds november 2010 gemeentesecretaris/algemeen directeur in Opsterland. Eerder vervulde hij diezelfde functie in Hattem (Gld.) en Baarle-Nassau (NB.).

 • Enquête veiligheidsbeleid

  In de periode van 10 december tot en met 21 december 2018 heeft de enquête over het veiligheidsbeleid van de gemeente Opsterland online gestaan. 226 inwoners hebben de enquête ingevuld.

 • Nieuwbouw MFA Gorredijk wordt energieneutraal

  In december 2018 heeft de stuurgroep van de multifunctionele accommodatie (MFA) Gorredijk het voorlopig ontwerp vastgesteld van de MFA. Op 22 januari is dit ontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad. De Burgemeester Harmsma School (BHS) is in dit voorlopig ontwerp nog niet opgenomen, omdat de school zich door de leerlingenprognoses herbezint op de uitgangspunten voor hun gebouwdeel.

 • Nieuwjaarstoespraak 2019

  Op maandag 7 januari 2019 vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Lees en bekijk hier de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ellen van Selm.

 • Nationale Naturalisatiedag

  15 december was het Nationale Naturalisatiedag en Koninkrijksdag. Dit jaar viel deze dag op een zaterdag, daarom vond op maandag 17 december de ceremoniële bijeenkomst plaats.

 • Leefbaarheidsonderzoek levert schat aan inzichten op

  Donderdag 29 november 2018 presenteren de P10 en Wageningen University & Research de resultaten van het onderzoek ‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’. Een van de conclusies is dat dorpen heel goed in staat zijn om grote projecten aan te pakken die invulling geven aan de verduurzaming van ons land.

 • Koninklijke Onderscheiding voor Jan Klaas Dijkstra

  Op woensdagochtend 28 november 2018 werd de heer Jan Klaas Dijkstra (1935) uit Wijnjewoude benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland reikte deze Koninklijke Onderscheiding uit voor zijn jarenlange inzet voor de plaatselijke voetbalvereniging ODV.

 • Samen werken aan een Duurzaam, Leefbaar en Sociaal Opsterland

  Op woensdag 22 november is er in De Skâns in Gorredijk intensief gesproken over de toekomst van de gemeente Opsterland. Rond de zestig inwoners hebben meegepraat over de thema's duurzaamheid, leefbaarheid en de inclusieve samenleving.

 • Buitengebied Opsterland krijgt glasvezel

  Fantastisch nieuws voor de gemeente Opsterland: Het buitengebied krijgt glasvezel! De deelnamedrempel van 60% is 19 november j.l. ruimschoots overschreden. Maar liefst 74% van de betrokkenen heeft zich voor deze sluitingsdatum aangemeld voor een glasvezelabonnement bij Kabelnoord.

 • Nieuwe leerlingenprognoses en duurzaamheidseisen hebben invloed op MFA Gorredijk

  Het college heeft de Opsterlandse gemeenteraad met een brief geïnformeerd over ontwikkelingen in relatie tot de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk. Het college en de MFA-partners vinden het van belang de uitgangspunten voor de MFA Gorredijk bij te stellen op basis van de nieuwste leerlingenprognoses en nieuwe landelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft invloed op het ontwerp, de planning en de financiën van het project. Het college geeft aan de komende maanden nauw samen te werken met de MFA-partners en de architect om de nieuwe uitgangspunten te bepalen.

 • Openingstijden politiebureau Drachten gewijzigd

  Per 1 december 2018 wijzigen de openingstijden van het politiebureau aan het Moleneind te Drachten.

 • Wethouder op bezoek bij pleeggezin in Ureterp, supergewone mensen van onschatbare waarde!

  In de gemeente Opsterland zijn een kleine 60 pleeggezinnen die van onschatbare waarde zijn voor veel kinderen. Wethouder Libbe de Vries bezocht vandaag het pleeggezin van de familie Brakke in Ureterp om van hen te horen wat het pleegouderschap inhoudt. Het is de Week van de Pleegzorg en gemeente Opsterland verrast daarom alle pleeggezinnen in de gemeente met een boeket bloemen. Hiermee spreekt de wethouder zijn dank en waardering uit voor deze families die hun hart en huis openstellen voor kinderen die geen veilig thuis hebben.

 • Geslaagde bijeenkomst voor nieuwe inwoners

  Zaterdagmiddag 6 oktober 2018 vond er in het gemeentehuis in Beetsterzwaag een bijeenkomst plaats voor nieuwe inwoners van Opsterland. Het was een geslaagde middag!

 • Winkelend publiek Beetsterzwaag krijgt meer tijd voor inkopen

  Bezoekers van Beetsterzwaag kunnen binnen de blauwe zone in het vervolg twee uur parkeren in plaats van één uur. Dit parkeerbesluit is één van de maatregelen om de parkeersituatie in Beetsterzwaag te verbeteren.

 • Opsterland gaat voor duurzame, inclusieve en leefbare dorpen

  De gemeente Opsterland laat een begroting 2019 zien met een meerjarig positief beeld. Uit de begroting blijkt dat Opsterland haar financiële positie optimaal inzet, al is de toekomst niet zonder zorgen. De begroting is structureel sluitend.

 • Burgemeesterskring Fryslân te gast in Opsterland

  Vrijdag 7 september was de burgemeesterskring Fryslân te gast in Opsterland. Burgemeesters en partners bezochten onder andere het Polderhoofdkanaal, de tentoonstelling Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt en Kunsthuis SYB.

 • Brug en sluis in Polderhoofdkanaal ter hoogte van Nij Beets tijdelijk handmatig bediend

  De brug/sluis ter hoogte van Nij Beets is op dit moment storingsgevoelig. Om te voorkomen dat boottoeristen hier hinder van ondervinden worden vanaf maandag de brug en sluis tijdelijk handmatig bediend.

 • Twee inwoners van Opsterland genaturaliseerd

  Op woensdag 18 juli en donderdag 19 juli 2018 zijn twee inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie. Dit is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders die een aantal keer per jaar plaatsvindt.

 • Opsterland in top 5 van op tijd betalende Friese gemeenten

  De OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland staan opnieuw in de top 5 van tijdig en snel betalende gemeenten van Friesland. Elk jaar worden gemeenten gevraagd hun gegevens openbaar te maken aan het Ministerie van Economische Zaken via de jaarlijkse Monitor Betaaltermijnen Overheid.

 • Locatiestudie levert drie geschikte locaties op voor brede school in Beetsterzwaag

  In Beetsterzwaag worden de gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer vervangen door een brede schoolgebouw. Voor dit brede schoolgebouw wordt een locatie voor gezocht. De reacties van inwoners op mogelijke locaties op het online platform argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag zijn verzameld. Axon Adviseurs leverde begin juni de resultaten op van het onafhankelijke locatieonderzoek. Hieruit blijken de locaties C.B.S. De Paedwizer, O.D.S. De Trime en het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach geschikt voor het bouwen van een brede school.

 • Een erepenning voor Wietze Kooistra

  Tijdens zijn afscheidsreceptie ontving voormalig wethouder Wietze Kooistra de erepenning van Opsterland vanwege zijn uitzonderlijke bestuurlijke verdiensten voor de gemeente Opsterland. Burgemeester Ellen van Selm reikte de erepenning uit namens het gemeentebestuur van Opsterland.

 • Dingena Mol maakt beste plattelandsfoto en wint Henk Aalderink-prijs

  Uit 168 inzendingen koos de jury van de Henk Aalderink-prijs unaniem de foto van Dingena Mol als winnaar. Van alle ingezonden foto’s legt die van haar het energieke platteland het beste vast. Ze wint daarmee de hoofdprijs van € 2500 in deze fotowedstrijd die werd uitgeschreven door de P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten. De winnende foto is samen met de negen andere mooiste inzendingen te bewonderen in een speciaal samengestelde tentoonstelling. Die is te zien in het gemeentehuis van Bronckhorst tot en met 20 juli.

 • Nieuwe leden voor Dagelijks Bestuur P10

  Tijdens de jaarlijkse zomersessie van de P10 heeft het Algemeen Bestuur (AB) vandaag in de gemeente Bronckhorst vier nieuwe leden gekozen voor het Dagelijks Bestuur (DB). Het gaat om de wethouders Harry Scholten, Theo Meskers, Paul Sanders en Jack Werkman. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de gemeenten Hof van Twente, Hollands Kroon, Peel en Maas en Sluis. Zij brengen ieder een enorme schat aan kennis, ervaring en netwerk mee én de gedrevenheid om vanuit P10-verband te werken aan vraagstukken en oplossingen van het platteland.

 • Opsterland sluit 2017 af met een positief resultaat

  De jaarrekening 2017 sluit voor de gemeente Opsterland met een positief resultaat van € 2,6 miljoen.

 • Coalitieakkoord 2018 - 2022

  Maandag 11 juni zijn tijdens de raadsvergadering Libbe de Vries (PvdA), Rob Jonkman (ChristenUnie) en Anko Postma (Opsterlands Belang) benoemd tot wethouder van de gemeente Opsterland.

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  Met de titel “Brêge nei de takomst” presenteren de partijen Opsterlands Belang, PvdA en ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

 • Snelle verbinding door glasvezelnetwerk bedrijventerreinen Gorredijk

  Een groot deel van de bedrijven op de bedrijventerreinen in Gorredijk zijn vorig jaar aangesloten op het glasvezelnetwerk en profiteren nu van de voordelen van werken met een veel snellere verbinding.

 • Drie inwoners van Opsterland genaturaliseerd

  Op woensdag 16 mei 2018 zijn drie inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie. Dit is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders die een aantal keer per jaar plaatsvindt.

 • Lintjesregen: vier onderscheidingen in Opsterland

  Donderdag 26 april 2018, traditioneel de dag voor Koningsdag, regende het lintjes in Opsterland. Vier inwoners ontvingen uit handen van burgemeester Ellen van Selm een Koninklijke Onderscheiding.

 • Bromfietsers op rijbaan in plaats van fietspad

  Het wordt met ingang van 18 april 2018 voor bromfietsers verplicht om op de gemeentelijke wegen rondom de N381 de rijbaan te gebruiken in plaats van het fietspad. Dit gebeurt vanwege veiligheidsoverwegingen.

 • Pleziervaart Polderhoofdkanaal vanaf 15 mei 2018

  Uit de jaarlijkse monitoring blijkt dat dit jaar de ecologische waarden in het Polderhoofdkanaal zijn verbeterd. Ook in de compensatiegebieden is een vooruitgang te zien.

 • Afscheid raadsleden tijdens bijzondere raadsvergadering

  Maandag 26 maart namen acht raadsleden afscheid van de gemeenteraad van gemeente Opsterland. Een aantal raadsleden had van tevoren aangegeven niet door te gaan, anderen zijn niet herkozen.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen en referendum

  Woensdag 21 maart 2018 ging Opsterland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Hieronder leest u de definitieve uitslag.

 • Symen Abe Hoekstra vindt eerste kievitsei van Opsterland

  Het eerste kievitsei van de gemeente Opsterland is woensdagmorgen 21 maart 2018 om elf uur gevonden. Symen Abe Hoekstra (48) uit Koarnjum vond het ei bij de Riperwâlden in Tijnje.

 • Verzwakte bomen Gerdyksterwei en Sweachsterwei op stam gezet

  De gemeente heeft tijdens snoeiwerkzaamheden geconstateerd dat meerdere eiken- en beukenbomen aan de Gerdyksterwei en Sweachsterwei verzwakt en gevaarlijk bleken te zijn voor de omgeving. Uit veiligheidsoverwegingen zijn deze bomen op stam gezet. Volgens het protocol is er voorafgaand aan het op stam zetten een flora en fauna check geweest. Deze week worden de werkzaamheden afgerond.

 • Opsterland verlaagt optievergoeding bouwkavels woningen

  Jaarlijks worden alle grondprijzen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Met als doel de prijzen en de methoden van berekening transparant en overzichtelijk te maken voor de kopers.

 • Nieuwe formule bibliotheek Beetsterzwaag

  De stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân en De Buorskip Beetsterzwaag gaan het Biebpunt Beetsterzwaag uitbreiden naar een meer volwaardige bibliotheekvestiging. Dit houdt in dat de bibliotheek vaker en langer open is en dat er net als in Gorredijk en Ureterp cursussen, activiteiten en dienstverlening aangeboden worden.

 • Tijnje start met ontwerp MFA

  De gemeenteraad heeft twee jaar geleden ingestemd met het pilotproject multifunctionele accommodatie (MFA) Tijnje. Een uniek project waar het dorp zelf de mogelijkheid heeft gekregen om onderzoek te doen naar het realiseren van een MFA. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol.

 • Opsterland sluit aan bij de Statiegeldalliantie en de Vereniging Circulair Friesland

  Er belanden nog veel te veel verpakkingen naast de vuilnisbak. Daarom sluit de gemeente Opsterland zich aan bij de Statiegeldalliantie, die oproept om statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes. Door ook aan te sluiten bij de Vereniging Circulair Friesland geeft de gemeente een sterk signaal af, dat zij samen met de Friese overheden en bedrijven verder wil werken aan een circulaire economie.

 • Buurtbemiddeling Opsterland - Mei elkoar, foar elkoar!

  In elke buurt kan het voorkomen dat buren zich ergeren aan het gedrag van een ander. En als mensen het niet uitpraten, kan een burenruzie zelfs uit de hand lopen. Ook in de gemeente Opsterland komen burenruzies voor. Wanneer er conflicten tussen buurtbewoners ontstaan, is buurtbemiddeling een mogelijkheid om er uit te komen. De gemeente Opsterland, de politie en de woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland starten een proef met buurtbemiddeling.

 • College van B&W en het MT steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet

  Vandaag 9 maart en morgen 10 maart is het NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook het college van B&W van Opsterland en een aantal managementleden gingen vandaag aan de slag als vrijwilliger bij De Lijte, een woonzorgcentrum in Ureterp.

 • Voorlichtingsbijeenkomst over woninginbraakpreventie en brandveiligheid in Gorredijk en Ureterp

  Op maandag 12 maart 2018 staan de preventietruck ‘Stop woninginbraken’ van de politie en de preventiecontainer van de brandweer aan de Loaijersstrjitte in Gorredijk, bij MFC De Skâns. Op maandag 19 maart 2018 staan ze in Ureterp aan De Telle 21, bij MFC De Wier. De voorlichtingsbijeenkomst vindt op beide dagen plaats van 13.00 tot 16.00 uur. Politie, brandweer en gemeente geven inwoners advies en voorlichting over inbraakpreventie en brandveiligheid.

 • Gemeente Opsterland sluit aan op de Berichtenbox van MijnOverheid

  Inwoners van de gemeente Opsterland kunnen vanaf nu post van de gemeente digitaal ontvangen in de persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. De gemeente biedt eerst de gemeentelijke belastingaanslag via MijnOverheid aan. Later wordt dit uitgebreid met bijvoorbeeld meldingen over het verlopen van een reisdocument of rijbewijs.

 • Vrijwilligersgroep Home-Start weer gegroeid

  Op 1 september 2017 startte het project Home-Start in Zuidoost- en Zuidwest-Friesland. Bij Home-Start zetten vrijwilligers zich in om jonge gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding. Woensdag 21 februari ontvingen 9 nieuwe vrijwilligers in Wolvega het certificaat voor deelname aan de voorbereidingscursus uit handen van wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf. Inmiddels zijn er 20 vrijwilligers actief in Oost-, Weststellingwerf en Opsterland.

 • Opsterland krijgt één adviesraad voor het sociale domein

  In Opsterland gaan de Wmo-adviesraad en de CUMO (Cliëntenraad voor uitkeringsgerechten en minima Opsterland) samen verder als Adviesraad Sociaal Domein Opsterland. Beide organen adviseren het college van B en W over vraagstukken in het sociale domein. Tot voor kort bepaalde de wettelijke oorsprong van het vraagstuk welke raad aan het college advies uitbracht. Het college van B en W heeft voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein een convenant vastgesteld.

 • Fûgelhelling ontvangt extra geld van gemeente Opsterland

  Gemeente Opsterland roept alle Friese en Groninger gemeenten, evenals de beide provinciebesturen, op jaarlijks een structurele financiële bijdrage te geven aan Stichting Vogelasiel De Fûgelhelling. Zij geeft zelf het goede voorbeeld door in 2018 naast de jaarlijkse bijdrage van € 4.000 een extra financiële bijdrage te geven van € 5.000.

 • Gemeente Opsterland chat met jongeren

  De gemeente Opsterland maakt zich er sterk voor jongeren structureel te betrekken bij beleidsontwikkelingen. Het is belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij beleid dat hen aangaat. De gemeente doet dit door met jongeren te chatten over onderwerpen die ze deels ook zelf aandragen. Door jongerenparticipatie in te zetten krijgt gemeente Opsterland een beter beeld van wat jongeren nodig hebben in hun leefomgeving. Zo kan er veel effectiever beleid worden gemaakt en wordt draagvlak gecreëerd.

 • Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor

  Tot nu toe kreeg u de aanslag voor de waterschapsbelastingen van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018 krijgt u hem van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit is een nieuwe organisatie die de belastingtaken uitvoert voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en voor de gemeente Groningen. De naam Hefpunt verdwijnt. De aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking krijgt u zoals gewoonlijk van ons.

 • Opsterlanders praten mee over leefbaarheid!

  De gemeente Opsterland en Plaatselijke Belangen hebben het startschot gegeven voor de vijfde ronde van de Dorpsspiegels. De Dorpsspiegel is gericht op het verzamelen van informatie over hoe inwoners de leefomgeving in hun dorp ervaren. Zo gebruikt de gemeente de informatie om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften in de dorpen. Ook Plaatselijk Belang gebruikt deze informatie om in overleg met dorpsbewoners maatregelen voor het dorp te formuleren.

 • Locatieonderzoek vier locaties Brede School in het kader van Kansen voor Beetsterzwaag

  In Beetsterzwaag willen basisscholen O.D.S De Trime en C.B.S. De Paedwizer hun schoolgebouwen vervangen door één Brede School. Voor deze scholen, School Lyndensteyn, Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente Opsterland is dit aanleiding om samen vier locaties voor de Brede School te verkennen. Het gaat hierbij om de huidige locaties van de basisscholen, een locatie nabij School Lyndensteyn en het terrein van voetbalvereniging De Sweach.

 • MFA Gorredijk: partners en college zetten in op centrummodel

  Maandag 18 december 2017 staat de multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk op de agenda van de gemeenteraad van Opsterland. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een scenario waarbij de gebouwen naast elkaar worden gepositioneerd: het zogenaamde centrummodel. Zoals de raad heeft gevraagd zijn er meerdere scenario’s, met financiële onderbouwingen, uitgewerkt.

 • Plezierig wonen in Opsterland

  Met dit uitgangspunt hebben Elkien, WoonFriesland, Huurdersvereniging De Bewonersraad en Opsterland de raamovereenkomst Wonen afgesloten. In de overeenkomst staan afspraken over thema's die voor de inwoners van Opsterland belangrijk zijn. Opsterland staat bekend als een gemeente waar het prettig en betaalbaar wonen is en dat willen de partijen ook in de toekomst zo houden. De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisatie zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor.

 • Gemeente Opsterland en de drie decentralisaties

  Na bijna drie jaar hard werken concludeert gemeente Opsterland dat de invoering van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet naar tevredenheid verloopt. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 een aantal grote taken overgeheveld naar gemeenten: de drie decentralisaties. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor werk en inkomen, jeugdzorg en de Wmo.

 • Friese gemeenten roepen inwoners op: ‘Laat zien wie de baas is!’

  Gemeentes in Friesland voeren gezamenlijk anti-helingcampagne

 • Een eigen boom voor honderdjarigen in Opsterland

  Burgers in Opsterland die honderd jaar worden krijgen een eigen fruitboom in de Doorgeeftuin. Mevrouw Liemburg-de Haan (8 januari 1917), mevrouw Akkerman (23 maart 1917), mevrouw Van Zwol-Boerstra (3 mei 1914) en mevrouw Bosma-Van der Dong (26 oktober 1917) zijn het afgelopen jaar 100 en 103 jaar geworden. Op donderdag 16 november om 14.00 uur plant burgemeester Ellen van Selm de bomen samen met mevrouw Bosma, mevrouw van Zwol en mevrouw Akkerman.