Nieuwsarchief

Een overzicht van het nieuws van de gemeente Opsterland.

 • Openbare oriënterende raadsbijeenkomst op maandag 25 september 2017

  De gemeenteraad vergadert op maandag 25 september vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • Begroting gemeente Opsterland geeft positief beeld

  Het college van B & W heeft een ontwerpbegroting 2018 gemaakt dat een meerjarig positief beeld laat zien. Uit de begroting blijkt dat Opsterland een financieel gezonde gemeente is. De begroting is duurzaam sluitend doordat die de periode tot en met 2021 beslaat.

 • Week van de Opvoeding

  Van 2 oktober tot en met 8 oktober 2017 vindt de Week van de Opvoeding plaats. Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor.

 • De brug in ’t Weike te Gorredijk wordt een fietsbrug

  De gemeente Opsterland wil de brug in ’t Weike (Koartsweachsterbrêge) in Gorredijk langer behouden en kiest er daarom voor om de functie van de brug te wijzigen naar een fietsbrug. De brug kan zo nog jaren mee. Dit betekent dat de brug niet meer gebruikt mag worden door het autoverkeer.

 • Nieuwsbrief LF2018: terugblik op 12 september

  Lees het laatste nieuws over Opsterland & Leeuwarden-Fryslân 2018 in de nieuwsbrief, met daarin een terugblik op de inspiratie- en informatiebijeenkomst van 12 september 2017, een kort verslag van de masterclasses en linkjes naar heel veel (achtergrond)informatie.

 • Heeft u een goed initiatief om de leefbaarheid te verbeteren?

  Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 18 september 2017 weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op 13 oktober 2017. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde wordt bijna € 300.000,- beschikbaar gesteld voor projecten in Zuidoost Fryslân.

 • Nieuwe inwoner van Opsterland? Van harte welkom!

  Bent u een nieuwe inwoner van Opsterland? Dan heeft u via de post een uitnodiging gekregen voor onze bijeenkomst voor nieuwe inwoners op zaterdag 7 oktober 2017. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis (Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag) en duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog tot 1 oktober 2017!

 • Anko Postma geïnstalleerd als wethouder

  Anko Postma werd tijdens de raadsvergadering van maandag 11 september 2017 geïnstalleerd door burgemeester Ellen van Selm. Anko Postma (Opsterlands Belang) neemt de plaats in van oud-wethouder Piet van Dijk. De raadsleden steunden deze voordracht unaniem!

 • Thema-avond sociaal veilige sportomgeving

  Het Gebiedsteam en buurtsportwerk in Opsterland, Sport Fryslân en NOC*NSF organiseren op donderdagavond 19 oktober 2017 een thema-avond ‘sociaal veilige sportomgeving’. Tijdens deze thema-avond krijgt u handvatten voor het creëren van een sociaal veilige sportomgeving binnen uw sportvereniging.

 • De langste tafel in Gorredijk op 27 september

  Samen eten verbindt! Samen eten is een leuke en gemakkelijke manier om mensen te ontmoeten en saamhorigheid te creëren. Daarom organiseert Sûnenz dit jaar, op 27 september, voor de vijfde keer De Langste Tafel. De Langste Tafel wordt georganiseerd in het kader van De Week tegen de Eenzaamheid. Aanvang: 17.00 uur (ontvangst vanaf 16.45 uur).

 • Openbare raadsvergadering op maandag 11 september 2017

  De gemeenteraad vergadert op maandag 11 september vanaf 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering debatteert de raad en worden besluiten genomen.

 • Waarom een Nederlands Autisme Register?

  Iedereen wil graag een zinvol en gelukkig leven – ook mensen met autisme. Met het NAR willen we meer inzicht krijgen in wat daarbij kan helpen. En wie weten dat beter dan mensen met autisme en hun ouders zelf? Het NAR brengt hun kennis en ervaring op grote schaal in kaart. Zo bouwen we samen aan meer begrip en kansen voor mensen met autisme.

 • Themaweek: NIX zonder ID

  Donderdag 7 september start de landelijke themaweek ‘NIX zonder ID’: een week waarin extra aandacht wordt besteed aan NIX18 en het spontaan tonen van een legitimatiebewijs.

 • Gemeentegids 2017 - 2018

  Elk jaar geeft de gemeente een gemeentegids uit. De gemeentegids is een handige wegwijzer voor zowel inwoners als nieuwkomers en toeristen in de gemeente. U vindt in de gids onder andere adressen en telefoonnummers van organisaties en verenigingen in (en om) de gemeente Opsterland.

 • Aandacht voor kinderen van ouders met een verslaving of een psychische aandoening

  VNN biedt in samenwerking met KINNIK kind en jeugd GGZ voor kinderen van verslaafde ouders en ouders met een psychische aandoening drie groepsbijeenkomsten aan. De groepen worden ingedeeld naar leeftijd.

 • Gemeente Opsterland beslist op bezwaar Vermilion Energy B.V

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland heeft de bezwaren van Vermilion Energy B.V. tegen de weigering van een vergunning voor een proefboring ongegrond verklaard. Dit betekent dat de weigering voor het uitvoeren van een proefboring op een perceel nabij De Ripen 19 in Nij Beets in stand blijft.

 • Opsterland en Cannes werken samen in het project Tinco

  Op 7 juli 2017 reisden burgemeester van Selm, twee ambtenaren en een twaalftal Sweachsters naar Cannes voor de officiële start van het project om het bijzondere leven van Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt, zijn reizen en zijn archeologische en kunstverzameling voor het voetlicht te brengen.

 • Centrummanagement Ureterp werpt vruchten af

  Ondernemers van de ondernemersvereniging Ureterp zijn erg tevreden over de inzet en de activiteiten van centrummanager Klaas de Winter. Zijn overeenkomst wordt voor één jaar verlengd.

 • Hegedyk en Nijewei feestelijk geopend

  Vanmiddag was de feestelijke officiële opening van de vernieuwde Hegedyk/Nijewei in Gorredijk. Na zijn welkomstwoord gaf wethouder Wietze Kooistra het startsein voor een ‘lawaaioptocht’ met een dweilorkest én de kinderen uit de buurt. De kinderen waren uitgenodigd om lopend of rijdend (op de fiets, skelter, skateboard, step) mee te doen en zoveel mogelijk lawaai te maken. Ook ouders en andere buurtbewoners mochten meelopen. Onderweg was er een 'walking borrel'. Aan het eind van de straat was een kleine barbecue en een ijsje voor de kinderen.

 • Tijnje is alert met WhatsApp

  Wanneer u Tijnje binnenrijdt zal het u niet ontgaan. Sinds afgelopen weekend zijn op de toegangswegen naar het dorp borden geplaatst die verwijzen naar de WhatsApp-groepen die in het dorp actief zijn.

 • Plekken vrij voor training ‘Ontdek je kleur’ voor kinderen van gescheiden ouders

  Op School Loevestein in Gorredijk gaat vanaf dinsdag 12 september 2017 de training ‘Ontdek je kleur’ van start. De training is bedoeld voor kinderen (groep 3 t/m 8) van gescheiden ouders.

 • De Friese vlag hangt in Cannes

  In Cannes is afgelopen weekend een drietalige samenwerkingsovereenkomst getekend door de Opsterlandse burgemeester Ellen van Selm en burgemeester David Lisnard van de gemeente Cannes: in het Frans, Nederlands en Fries. Dit gebeurde in het bijzijn van de Nederlandse consul Peter van Santen en een vertegenwoordiging van het bestuur van Cannes waaronder wethouders Frank Chikli (internationale betrekkingen) en Thomas de Pariente (cultuur). Het initiatief hiertoe komt van de gemeente Cannes die, zo verklaarde burgemeester Lisnard bij de ondertekening, de internationale culturele faam van Cannes wil inzetten voor verbinding en begrip tussen volken en naties.

 • Expositie over Tinco Lycklama à Nijeholt in Cannes en in Opsterland

  De Stichting Historisch Beetsterzwaag organiseert in samenwerking met de Tinco Lycklama Foundation een expositie over Tinco Lycklama à Nijeholt. Wat de expositie extra bijzonder maakt is dat deze dit jaar al plaatsvindt in Cannes in het Musée de la Castre, waar de kunstverzamelaar uit Beetsterzwaag grondlegger van is. In het jaar van Culturele Hoofdstad, komt de expositie naar Beetsterzwaag.

 • Opsterland laat een positief resultaat zien over 2016

  De jaarrekening over 2016 sluit voor de gemeente Opsterland met een positief resultaat van
  € 1.275.000,-.

 • Praat mee over de toekomst van Fryslân!

  In wat voor Fryslân wilt u in 2030 wonen, werken, recreëren, kortom: leven? Vanaf 20 juni vinden de Omgevingslabs over het Friese platteland plaats. Wij, de Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân, nodigen u van harte uit om hierin mee te doen.

 • Zeven inwoners van Opsterland genaturaliseerd

  Op donderdag 15 juni 2017 zijn zeven inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie. Dit is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders die een aantal keer per jaar plaatsvindt.

 • Beheer en exploitatie MFC De Wier wordt overgedragen aan stichting

  Al enige tijd zijn is gemeente Opsterland in gesprek met een aantal Ureterpers over de wijze waarop het beheer en exploitatie kan worden teruggegeven aan het dorp. De gemeente heeft het beheer en exploitatie tijdelijk op haar genomen na het faillissement van de vorige exploitant.

 • Lever uw piepschuim apart in op de milieustraat!

  Op de milieustraat in Gorredijk (Wetterwille 3) wordt sinds kort EPS (piepschuim) apart ingezameld. Het piepschuim kunt u deponeren in de daarvoor bestemde container.

 • Wethouder Piet van Dijk voorgedragen als burgemeester Aa en Hunze

  Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland is gisteravond door de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze (Drenthe) voorgedragen als nieuwe burgemeester.

 • Waarschuwing Irish Travellers

  De politie en de gemeente Opsterland waarschuwen voor een groep klusjesmannen, ook wel Irish Travellers genoemd. Zij rijden rond in auto's met Engelse of Ierse kentekens en spreken Engels.

 • Home-start van start in Opsterland

  Het college van b&w in Opsterland heeft op dinsdag 18 april 2017 besloten van start te gaan met Home-Start. De Home-Start aanpak ondersteunt ouders thuis bij de opvoeding van hun kinderen als daar behoefte aan is. Nu het besluit is genomen, gaat Humanitas samen met Opsterland en de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Súdwest Fryslân en de Fryske Marren de plannen verder uitwerken.

 • Hoe staat het met uw gezondheid? Doe de Persoonlijke Gezondheidscheck!

  Om gezond te blijven, kunt u vaak meer doen dan u denkt. Dat begint met een goed inzicht in uw gezondheid. Daarom mogen 2000 inwoners uit Gorredijk binnenkort via een proefproject meedoen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck.

 • Lintjesregen 2017: vier onderscheidingen in Opsterland

  lintjesregen Vanmorgen - traditioneel de dag voor Koningsdag - regende het lintjes in Opsterland. Vier inwoners ontvingen uit handen van burgemeester Ellen van Selm een Koninklijke Onderscheiding.

 • Inwoners Langezwaag bepalen zelf locatie zendmast

  Ten noorden van de sportvelden in Langezwaag komt een antennemast voor de mobiele telefonie. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 april besloten hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen. De locatie voor deze mast is bepaald in overleg met Plaatselijk Belang en na het versturen van een enquête naar de inwoners.

 • Gemeente Opsterland wijst structurele trouwlocaties aan

  Bilderberg landgoed Lauswolt, St. Hippolytuskerk en Nieuw Allardsoog aangewezen als 'Huis der gemeente'
  Onlangs zijn de mogelijkheden om te trouwen in Opsterland verruimd. Vanaf 12 december 2016 is het mogelijk permanente trouwlocaties aan te wijzen en om in de buitenlucht of in de avonduren te trouwen.

 • Brand ligboxenstal Lippenhuizen

  Voor actuele berichtgeving over de brand in Lippenhuizen verwijzen wij naar ons twitterkanaal.

 • Opgeven voor cursus Politiek Actief niet meer mogelijk

  Opgeven voor de gratis cursus Politiek Actief is niet meer mogelijk. Door het grote aantal aanmeldingen wordt een wachtlijst aangelegd. Degenen die zich al hebben opgegeven krijgen op 1 mei 2017 bericht of ze geplaatst zijn. In het najaar van 2017 kijken we of een nieuwe cursus wordt gestart.

 • Gemeente Opsterland gaat voor Hartveilig

  hartveilig-teaserafbeelding Wethouder Wietze Kooistra heeft vandaag namens gemeente Opsterland het manifest Hart voor Fryslân ondertekend.

 • Wethouder Van Dijk slaat eerste paal voor realisatie vijf huurwoningen in Ureterp

  eerste paal Vrijdag 7 april is de eerste heipaal geslagen door wethouder Piet van Dijk voor de realisatie van vijf sociale huurwoningen in uitbreidingsplan De Hege Kamp te Ureterp.

 • Hanteer de regels blauwe zone en voorkom een boete

  parkeerschijf-teaser Overal in Opsterland kunt u gratis parkeren. Om te voorkomen dat parkeerplaatsen voor kortparkeerders worden ingenomen door langparkeerders geldt in en rond de Hoofdstraat in Beetsterzwaag en in het centrum van Gorredijk een blauwe zone.

 • Waardering voor peuteropvang in Opsterland

  Vanaf 1 januari 2015 zijn alle peuterspeelzalen in de gemeente op basis van het vastgestelde “Omvormingsplan Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang” omgevormd tot locaties voor peuteropvang. Het doel is om naast het verbeteren van de kwaliteit de toegankelijkheid van de voorschoolse voorziening zoveel mogelijk te waarborgen, vooral in de kleine dorpen. Destijds is afgesproken om na twee jaar de invoering te evalueren.

 • Gemeente zet meer bouwkavels voor plan Hege Kamp Ureterp in de markt

  Marktanalyse sluit aan op concept-woonvisie Opsterland.
  De woningmarkt is volop in beweging en trekt snel aan. De gemeente wil op de marktvraag inspelen en heeft daarom voor woningplan Hege Kamp Ureterp een markanalyse uit laten uitvoeren.

 • Mamacafé Opsterland in nieuw hip jasje

  mamacafé Het Mamacafé Opsterland maakt vanaf vrijdag 7 april 2017 een doorstart. In restaurant De Vrolijke Keizer in Gorredijk kunnen moeders van kindjes tussen de 0 en 1 jaar gezellig samenkomen.

 • Drie inwoners van Opsterland genaturaliseerd

  Op maandag 27 maart 2017 zijn drie inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie. Dit is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders die een aantal keer per jaar plaatsvindt.

 • Wethouder Jonkman geeft startschot Himmelwike 2017 in Tijnje

  Wethouder Rob Jonkman opende vandaag de jaarlijks terugkerende Himmelwike voor de basisscholen in Opsterland. Dit gebeurde met een startschot voor het sorteerspel op het schoolplein van CBS De Rank, in samenzijn van OBS De Pols.

 • Vaarseizoen Polderhoofdkanaal verruimd

  De pleziervaart kan dit jaar van 15 mei t/m 15 september varen op het Polderhoofdkanaal. Daarmee zijn het vaarseizoen en de bedieningstijden gelijk aan die van de Turfroute. Bruggen en sluizen worden tussen 9.30-16.30 uur bediend. De vaarsnelheid blijft maximaal 6 kilometer per uur.

 • Wat zijn de kansen voor Beetsterzwaag?

  In Beetsterzwaag willen obs De Trime en cbs De Paedwizer hun schoolgebouwen vervangen door één brede school. Afhankelijk van waar het nieuwe gebouw komt, komen één of beide bestaande schoollocaties vrij voor een eventuele andere invulling. Welke kansen biedt dit voor Beetsterzwaag?

 • Aanbod voor nieuwe regering: benut het platteland

  pamflet P10 doet aanbod aan nieuwe regering: zet het platteland in bij het oplossen van de opgaven op het gebied van klimaatverandering, duurzame energie en circulaire economie.

 • Verdachte zaken? Meld het bij de politie!

  Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste misdrijven is te danken aan tips. Wie iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag doen: telefonisch, per mail, brief of mondeling in het politiebureau. Een andere optie is Meld Misdaad Anoniem (0900-7000). Als het maar gebeurt. Dan kan de politie de daders aanpakken en wordt het gebied voor iedereen weer veiliger.

 • Rutger van der Meer vindt eerste kievitsei van Opsterland

  Het eerste kievitsei van gemeente Opsterland is zondagmiddag 12 maart 2017 rond tien voor één gevonden.

 • Hegedyk Gorredijk niet toegankelijk voor vrachtverkeer; Omrin rijdt andere route

  Doordat de Hegedyk in Gorredijk niet meer toegankelijk is voor vrachtverkeer, rijdt ook Omrin een andere afvalroute.

 • NLdoet: B&W en MT steken handen uit de mouwen bij 't Pikehokje

  Sinds vanochtend zijn het college van B&W en het Managementteam (MT) van Opsterland actief bezig bij peuteropvang/kinderdagverblijf ’t Pikehokje in Terwispel. Dit gebeurt in het kader van NLdoet dat 10 en 11 maart plaatsvindt.

 • Gemeente Opsterland doet mee aan het PIENTER-onderzoek

  ‘Zijn we in Nederland nog goed beschermd tegen infectieziekten zoals polio of mazelen?’ Dat is de centrale vraag bij het PIENTER-onderzoek dat in komende weken in de gemeente Opsterland van start gaat. Om daar achter te komen ontvangen ongeveer 800-1000 inwoners tussen 0 en 89 jaar een uitnodiging om mee te doen aan het PIENTER-onderzoek. Dit landelijke onderzoek wordt in 49 Nederlandse gemeenten uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met de gemeente Opsterland en de GGD Fryslân.

 • Opsterland verlaagt bouwvergoeding scholen niet

  Elk jaar past de gemeente de normbedragen voor onderwijshuisvesting aan het inflatiecijfer aan. Voor 2017 zou dit een verlaging van de normvergoeding betekenen van 3,56%. Dit terwijl de prijzen voor het bouwen van scholen door extra bouweisen en minder concurrentie op de bouwmarkt juist stijgen.

 • Opsterland zet in op het activeren van nieuwkomers

  Gemeente Opsterland heeft te maken met een stijging van het aantal statushouders. Na overleg met diverse partijen is geconcludeerd dat de manier waarop de statushouders worden ondersteund in de participatie en het vinden van werk actief moet worden ondersteund. Om deze reden is er een activeringsplan voor nieuwkomers opgesteld.

 • Wat vindt u van onze dienstverlening? Vertel het ons!

  Op woensdag 1 maart 2017 starten we in Opsterland met een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Uw mening telt: hoe ervaart u onze dienstverlening? Wat vindt u positief en wat kan beter? Vertel het ons, daar kunnen we mee verder!

 • GGD Fryslân vaccineert 9-jarigen en 13-jarige meisjes

  In maart en april 2017 vinden de jaarlijkse groepsvaccinaties plaats in de provincie Fryslân. Alle kinderen geboren in 2008 en meisjes geboren in 2004 worden door GGD Fryslân uitgenodigd.

 • Bezoek commissaris van de Koning mevr. Leemhuis-Stout aan Opsterland

  Donderdag 16 februari 2017 heeft de commissaris van de Koning mevrouw Joan Leemhuis-Stout een ambtsbezoek gebracht aan gemeente Opsterland. Het thema van dit bezoek was ‘Waarin een platteland groot kan zijn’.

 • Basisschoolkinderen nemen raadzaal over

  Kinderen uit de hoogste groepen van negen basisscholen in de gemeente Opsterland nemen van 13 tot en met 17 februari 2017 de raadzaal in het gemeentehuis in Beetsterzwaag over. Op uitnodiging van de gemeenteraad mogen zij ervaren hoe een gemeenteraad werkt en spelen ze het interactieve kinderraadspel Democracity.

 • Hou ’t schoon; 5 minuten speldoosjes voor alle basisscholen

  Vanmiddag reikte wethouder Rob Jonkman aan School Lyndensteyn in Beetsterzwaag de eerste ‘Hou ’t schoon – 5 minuten doosjes’ uit. Dit zijn speldoosjes met 35 (inter)actieve en educatieve spellen, quizvragen, opdrachten, rondom het thema ‘zwerfafval en afvalscheiding’. Ook alle andere Opsterlandse basisscholen is het speldoosje aangeboden. Zij krijgen het deze week bezorgd.

 • OWO-gemeenten: laat precariobelasting in tact

  Steun gevraagd voor circa 160 gemeenten die precariobelasting heffen.

 • Twaalf enthousiaste verenigingen tellen stemmen bij verkiezingen Tweede Kamer

  Twaalf Opsterlandse verenigingen helpen op 15 maart 2017 met het tellen van de stemmen van de Tweede Kamer Verkiezingen. Zij meldden zich aan na een oproep van de gemeente . De vrijwilligers die meedoen, verdienen per persoon 25 euro voor hun vereniging.

 • Opsterland: het belang van sport neemt toe

  Wie sport of beweegt voelt zich beter, zit lekkerder in zijn vel en leeft gezonder. Daarnaast verbinden sport en bewegen mensen met elkaar en hebben ze een sterke maatschappelijke functie.

 • Onderzoek rekenkamercommissies

  De rekenkamercommissies van de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf gaan onderzoek doen naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening in die gemeenten.

 • Beleid "Jongerencaravans Opsterland" succesvol

  Eind 2014 stelde de gemeenteraad het beleid "Jongerencaravans in Opsterland" vast. Met dit beleid was en is er aandacht voor veiligheid, gezondheid en de omgeving die gebruikt wordt als ontmoetingsplek voor en door de jongeren. De gemeente houdt op afstand toezicht, ouders houden de verantwoordelijkheid over de jongerencaravans op hun terrein. Jongerencaravans die niet voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente worden omgevormd, of moeten worden verwijderd.

 • Burgemeester Ellen van Selm reikt Draaginsigne Gewonden uit

  Donderdag 26 januari 2017 reikte burgemeester Ellen van Selm het Draaginsigne Gewonden uit aan de heer F.A. Ernst uit Langezwaag.

 • Parkeercontroles in blauwe zones Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp

  Overal in Opsterland kunt u gratis parkeren. Om te voorkomen dat parkeerplaatsen voor kortparkeerders worden ingenomen door langparkeerders geldt in het centrum van Gorredijk, op het Lijteplein in Ureterp en in en rond de Hoofdstraat in Beetsterzwaag een blauwe zone.

 • Nieuwjaarstoespraak 2017

  Op woensdag 11 januari 2017 vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Lees hier de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ellen van Selm.

 • Nieuwe openingstijden Gebiedsteamloketten Gorredijk en Ureterp

  De loketten van het Gebiedsteam in Gorredijk en Ureterp krijgen per 9 januari 2017 nieuwe openingstijden.

 • Afvalkalender 2017

  Ieder jaar brengt Omrin de afvalkalender uit. Op de afvalkalender vindt u informatie over het legen van uw containers.