Wat heeft de gemeenteraad besloten tijdens laatste raadsvergadering van dit jaar?

De gemeenteraad van Opsterland heeft op 9 december 2019 onder andere het Uitvoeringsplan Energietransitie en het concept Zonneplan vastgesteld. Het concept Zonneplan zal zes weken ter inzage worden gelegd voor inspraak.

Ga voor de andere besluiten die de raad heeft genomen naar kalender raadsvergaderingen. Voor de achtergrond van de besluiten kunt u de raadsvoorstellen van het college bekijken. Neem bij vragen gerust contact op met de griffie.