Raadswerkbezoek energietransitie

Op vrijdag 20 september 2019 gaan raadsleden, enkele initiatiefnemers uit Opsterlandse dorpen, twee wethouders en ambtenaren op werkbezoek naar de gemeente Dalfsen.

In deze gemeente heeft iedere dorpskern (in totaal vijf dorpen) een eigen duurzaamheidsinitiatief. Deze vijf burgerinitiatieven hebben ieder op hun eigen wijze en met eigen accenten verschillende projecten gerealiseerd of gaan die realiseren. Interessant en leerzaam voor de gemeenteraad en andere betrokkenen bij de energietransitie Opsterland.