Raadslid in Beeld: Roel Vogelzang

Ik ben Roel Vogelzang en ik woon samen met mijn vrouw Anke in Beetsterzwaag. We hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik ben de oudste in een gezin van 7 kinderen. Mijn moeder was gereformeerd en mijn vader kwam uit een Limburgs communistisch mijnwerkersmilieu. In twee opzichten een gedurfde combinatie: een calvinist en een Bourgondiër samen op één kussen en daarnaast was er het geloof van mijn moeder en de oprechte sociale betrokkenheid van mijn vader. Rechtvaardigheid was de norm binnen het gezin waarin ik opgroeide. Al deze elementen hebben mij persoonlijk gevormd.

Na mijn opleiding (bestuursacademie en de sociale academie) heb ik gewerkt bij verschillende gemeenten. Toen ik 49 jaar was ben ik overgestapt naar een commercieel bedrijf in Amersfoort en werkte ik als interim-manager, gemeentesecretaris en coach bij meer dan 60 verschillende gemeenten. Op mijn 65ste jaar mocht ik van mijn pensioen gaan genieten. Tijdens mijn loopbaan was ik politiek en maatschappelijk zeer actief. Ik heb 7 jaar deel uitgemaakt van Provinciale Staten en daarnaast vervulde ik allerlei bestuursfuncties. Op mijn 18e werd ik voorzitter van Volleybalvereniging DOVO. Ik was lang bestuurslid van Tryater en het FSU(Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden), voorzitter van Keunstwurk, voorzitter van de Woodbrookers in Kortehemmen/Beetsterzwaag, voorzitter van de Friese organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (nu Tumba) en interim-voorzitter van het Nationaal Park de Weeribben-de Wieden.
Lokale politiek doet ertoe. Het is de politiek die het dichtst bij de mensen staat (zorg, uitkeringen, de fysieke leefomgeving en voorzieningen in dorpen). In de politiek moet je onvoorwaardelijk het eerlijke verhaal vertellen. Integriteit is de hoeksteen van ons democratisch systeem. Beloof dus nooit iets wat je niet waar kan maken. Zonder samenwerking bereik je niets in de politiek. Dus je moet ook het lef hebben “water bij de wijn” te doen. Een politieke partij is slechts een middel. Het moet altijd gaan over de inhoud en de resultaten die je wilt bereiken voor burgers. Ik geloof in de kracht van de gemeenschap. Burgers moeten de overheid uit kunnen dagen als zij denken dat ze iets beter kunnen. Ik bedrijf politiek van uit waarden (solidariteit, collectief belang gaat boven eigen belang, besluitvorming moet transparant zijn etc.). Bij iedere beslissing vraag ik mij dus af of iets maatschappelijk relevant is. Lokale politiek is ook mooi werk. Het geeft voldoening om je in te spannen voor de gemeenschap. Ik doe het werk met plezier en dat is dan weer de FUN-factor in de politiek.
Roel Vogelzang, fractievoorzitter PvdA Opsterland
 Roel Vogelzang