Raadslid in Beeld: Hans de Jong

Ik ben Hans de Jong en al 49 jaar woon ik naar alle tevredenheid in Langezwaag, alwaar ik alweer 40 jaar een bouwbedrijf uitoefen. Ik ben een echt dorpsmens en heb in Langezwaag diverse bestuursfuncties bekleed. Zo ben ik 20 jaar voorzitter geweest van de voetbalvereniging, 13 jaar voorzitter van de feestcommissie en 20 jaar voorzitter van de autocrossvereniging. Bij de autocrossvereniging hebben we het zover gebracht dat wij in Langezwaag een Europees kampioenschap mochten organiseren. Ik probeer altijd mijn deel bij te dragen aan het dorp of de gemeenschap.

Ik ben geen roeper aan de zijlijn maar wil graag mee praten.
Zo werd ik 24 jaar geleden door Wietze Veenstra benaderd of politiek ook wat voor mij was?
Mijn antwoord was Nee. Veel praten en niks bereiken past niet bij een ondernemer.
Maar uiteindelijk ben ik toch gezwicht en daar heb ik nooit spijt van gekregen.
Mijn kijk op de maatschappij is door het raadswerk breder geworden.
Nu zit ik al bijna 24 jaar in de Gemeenteraad voor Opsterlands Belang.
Er is veel veranderd in die 24 jaar, in het begin hadden we 3 commissies, te weten Algemene zaken, Ruimtelijke zaken en Maatschappelijke zaken en 1 keer per maand een raadsvergadering.
Enkele jaren geleden moest het roer om, de raad ging papierloos vergaderen en de vergaderstructuur ging om. Een oriënterende raadsbijeenkomst en de raadsvergadering achtereenvolgend op 1 avond. Dit was, denk ik, helaas niet altijd even duidelijk voor de inwoners en luisteraars, (luisteraars die nu online de vergadering kunnen volgen via de website van de gemeente. Wat een hele vooruitgang is).
De raad heeft nu besloten de  oriënterende raadsbijeenkomst en de raadsvergadering weer op afzonderlijke avonden plaats te laten vinden.

Een actueel thema voor de raad van Opsterland is het Protocol Integriteit. Wat mag een raadslid wel, wat mag een raadslid niet, wanneer is er sprake van belangenverstrengeling. Bijvoorbeeld: Een aannemer mag geen bouwaanvraag voorleggen aan de Welstandcommissie, dit kan duiden op belangenverstrengeling.
Of een voorzitter van de voetbalvereniging mag niet mee praten in de Raad over privatisering van de Sport. Een ander voorbeeld: Een Raadslid wordt afgeraden om  zitting te nemen in het Plaatselijk Belang van zijn of haar dorp.
Dit geeft in mijn beleving een dilemma: Door alle wetten en regels wordt het steeds moeilijker als volksvertegenwoordiger actief in de gemeenschap te zijn. Dit terwijl het toch juist mogelijk zou moeten zijn als raadslid vanuit zijn maatschappelijke achtergrond zijn kennis in te zetten voor het raadswerk. Hier heeft de gemeenschap mijns inzien alleen maar baat bij.
Dit maakt onder andere dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe raadsleden aan te trekken en de nodige kwaliteit binnen te halen.


Maar natuurlijk is niet alles negatief, er zijn ook goede dingen te melden. De Raad van Opsterland werkt goed samen en vangt elkaar de vliegen niet af.
Om nu te zeggen dat vroeger alles beter was…. dat is niet waar, dat is voorbij. De toekomst daar gaan we voor maar wel met de kanttekening dat groter niet altijd beter is, zie bijvoorbeeld het bankwezen, het waterschap en de zuivelindustrie, etc.
Een ieder wil het laagdrempelige contact met de burger behouden en dan is groter niet altijd beter en zeker niet goedkoper.   
Dus Opsterland moet lekker Opsterland blijven, herindeling is voor mij geen optie!

Hans

Hans de Jong