Raad van Opsterland vergadert in Oosterwolde

Na maanden van digitaal vergaderen zal de gemeenteraad van Opsterland op 24 augustus 2020 weer in fysieke samenstelling bij elkaar komen.

De raad ging dit voorjaar vanwege de Covid19-maatregelen digitaal vergaderen, maar de wens om weer in fysieke samenstelling te kunnen vergaderen werd steeds groter. Omdat de eigen raadzaal niet voldoende ruimte biedt om 1,5 meter afstand te kunnen houden, is gezocht naar een geschikte ruimte die voor langere tijd te gebruiken is door de raad. De verwachting is namelijk dat 1,5 meter afstand houden voorlopig nog een vereiste blijft om de gezondheid van deelnemers aan de vergaderingen zoveel mogelijk te waarborgen.

De raadzaal in Oosterwolde biedt voldoende ruimte en de raad van Ooststellingwerf vergadert op een andere avond dan de raad van Opsterland. Daarbij komt dat de raadzaal standaard een voorziening voor livestream en webcast heeft; een vereiste voor de openbaarheid van de raadsvergaderingen. Al met al een goede en bestendige oplossing zolang de raad niet in de eigen raadzaal in Beetsterzwaag terecht kan. De gemeenteraad van Opsterland vergadert in Oosterwolde zonder publiek. Voor insprekers is wel ruimte. De vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeente Opsterland.

Voor meer informatie, o.a. over opvragen van de stukken en de live uitzending, kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op werkdagen via telefoon (0512) 386 299 of via e-mail griffie@opsterland.nl.