Raad Opsterland op bezoek bij gemeente Peel en Maas

Modern besturen en de rol van de raad. De gemeenteraad van Opsterland is op 21 en 22 maart op bezoek geweest bij de gemeente Peel en Maas. Deze Limburgse gemeente heeft al meer dan 15 jaar ervaring met zelfsturing door dorpen en inwoners. Medewerkers en inwoners van de gemeente vertellen de Opsterlandse raadsleden hoe hun ervaringen op dit gebied zijn.

raadsexcursie Peel en MaasDe raadsleden brachten onder andere een bezoek aan het dorp Meijel. De inwoners van dit dorp hebben de afgelopen jaren voor veel taken de verantwoordelijkheid overgenomen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een plan voor de herinrichting van de dorpskern en een woonbehoefteonderzoek onder jongeren.

Hoe ga je als gemeenteraad om met deze initiatieven? Dat was de centrale vraag van dit werkbezoek. Als je taken aan de samenleving wilt overdragen of samen wilt ontwikkelen, dient de politiek dan misschien ook zeggenschap over te dragen? De Opsterlandse raad hoopt in de toekomst de lessen uit de Limburgse praktijk toe te kunnen passen in Opsterland.