Oriënterende raadsbijeenkomst wordt vanavond voortgezet

Vanwege de coronacrisis komt de gemeenteraad van Opsterland voorlopig niet bij elkaar in de raadzaal in Beetsterzwaag maar wordt er digitaal vergaderd. U kunt de raadsvergadering van de gemeenteraad live volgen via de gemeentewebsite.

Gisteravond (19 april 2021) heeft de gemeenteraad de Samenwerkingsovereenkomst Aardgasvrij Wijnjewoude behandeld in de oriënterende raadsbijeenkomst. Na de behandeling van dit agendapunt is de bijeenkomst geschorst.

De resterende onderwerpen worden vanavond vanaf 19.30 uur behandeld.

Geen klankbordbijeenkomst Sociaal Domein

Als gevolg van het uitlopen van de oriënterende raadsbijeenkomst komt de openbare klankbordbijeenkomst Sociaal Domein vanavond te vervallen.

Resterende onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst:

  • Nota van Uitgangspunten woonuitbreiding Langezwaag
  • Beantwoording schriftelijke vragen CDA over aanvragen voor het plaatsen van kleine windmolens
  • Vaststelling bestemmingsplan Vlaslaan – MFA te Beetsterzwaag en Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag
  • Preventie Agenda Sociaal Domein Opsterland 2021-2030
  • Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

De vergaderstukken en de live-uitzending vindt u hier terug: VERGADERSTUKKEN EN LIVE-UITZENDING 20 APRIL 

Vragen? 

Voor meer informatie over de gemeenteraad kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@opsterland.nl.