Een historische gebeurtenis - de openbare digitale raadsbijeenkomst van 20 april 2020

Gisteravond is de eerste openbare digitale raadsbijeenkomst van Opsterland gehouden. Een historische gebeurtenis!

Digitale raadsbijeenkomstMede dankzij de inzet van het team I en A  werd gewerkt met het programma Starleaf. Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomst werden onder leiding van voorzitter Roel Vogelzang twee raadsvoorstellen besproken: Zonneplan Opsterland en Concept RES Fryslân.

Via de webcast was deze bijeenkomst live te volgen. Op een kleine hapering in de live-uitzending na verliep deze eerste digitale raadsbijeenkomst vlekkeloos. De woordvoerders van de fracties  stelden via de voorzitter vragen aan wethouder Rob Jonkman over de raadsvoorstellen. De wethouder werd bij de beantwoording geassisteerd door Wim Wierda. De raadsleden zaten thuis achter hun computer, laptop, iPad of mobiele telefoon. De voorzitter, wethouder, Wim Wierda, griffier en griffiemedewerker zaten in de raadszaal. 

Komende woensdag beslist het presidium van de raad in welke vorm de raadsvergadering van 11 mei 2020 wordt gehouden; digitaal of fysiek, met een beperkt aantal deelnemers in de raadszaal. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen door de raad. Zoals altijd wordt de agenda van de vergadering gepubliceerd op www.opsterland.nl/gemeenteraad en is deze via livestream te volgen.

Meer informatie

Voor vragen over het raadswerk tijdens de coronamaatregelen en de live-uitzending, kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op werkdagen via telefoon (0512) 386 299 of via e-mail griffie@opsterland.nl.

Digitale raadsbijeenkomst