Inspraak begroting 2020

De raad heeft op 24 september 2019 de begroting voor 2020 van het college van B en W ontvangen.
Op maandagavond 14 oktober 2019 is er gelegenheid om in te spreken over de begroting. Wilt u inspreken? Meld u dan voor vrijdag 11 oktober 2019 aan bij de griffier via griffie@opsterland.nl

De begroting is te vinden op https://opsterland.begrotingsapp.nl/begroting-2020