Oriënterende raadsbijeenkomst digitaal op 23 november 2020

Vanwege de coronacrisis komt de gemeenteraad niet bij elkaar in de raadszaal in Beetsterzwaag maar wordt er via een digitale liveverbinding vergaderd.

Op maandag 23 november vindt er een oriënterende raadsbijeenkomst plaats. Wilt u inspreken over onderstaande onderwerpen? Neem dan uiterlijk vrijdag 20 november contact op met de griffie via e-mail griffie@opsterland.nl.

U kunt er ook voor kiezen om uw bijdrage enkel via de mail aan te leveren, zonder in te spreken.

Onderwerpen 23 november

  1. Veenweideprogramma (informatief)
  2. Vaststellen subsidieplafonds 2021
  3. Verordeningen 2021
  • Legesverordening Opsterland 2021 
  • Verordening Rioolheffing Opsterland 2021 
  • Verordening Onroerende zaakbelastingen Opsterland 2021 
  • Verordening Lijkbezorgingsrechten Opsterland 2021 
  • Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Opsterland 2021 
  • Subsidieverordening Oudejaarsactiviteiten Opsterland 2021

4.  Centraal tellen stembiljetten

Voor meer informatie, o.a. over opvragen van de stukken en de live uitzending, kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad. Of mail de griffie: griffie@opsterland.nl.

Voorlopig geen Wolkom yn’e lobby 

Vanwege de Coronamaatregelen is er voorlopig geen “Wolkom yn ‘e lobby” , het moment waar u op een informele manier onderwerpen onder de aandacht kunt brengen van de raadsleden. 
U kunt wel rechtstreeks contact opnemen met raadsleden en/of raadsfracties, de contactgegevens staan vermeld op de raadwebsite: www.opsterland.nl/Gemeenteraad. Als u iets onder de aandacht wil brengen van de hele gemeenteraad kunt u ook een e-mail sturen naar griffie@opsterland.nl