Besluitvormende raadsvergadering digitaal op 10 mei 2021

Vanwege de coronacrisis komt de gemeenteraad van Opsterland voorlopig niet bij elkaar in de raadzaal in Beetsterzwaag, maar wordt er via een liveverbinding vergaderd.

Op maandag 10 mei vindt er vanaf 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering plaats.

Onderwerpen besluitvormende raadsvergadering:

  1. Nota van Uitgangspunten woonuitbreiding Langezwaag
  2. Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
  3. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
  4. Vaststelling bestemmingsplan Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag en Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag

De vergaderstukken en de live-uitzending vindt u hier terug: VERGADERSTUKKEN 10 MEI

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@opsterland.nl. Voor meer informatie over de gemeenteraad kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad.