Raadsnieuws

  • Raadsinformatiebijeenkomst 'Omgevingswet en gemeenteraad' gaat niet door 14 maart 2020

    Op maandag 16 maart 2020 staat de raadsinformatiebijeenkomst ‘Omgevingswet en gemeenteraad‘ gepland. Deze bijeenkomst gaat vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door.

  • Wolkom yn ’e lobby; raadsplein

    De gemeenteraad van Opsterland is begonnen met het experiment raadsplein 'Wolkom yn ’e lobby'. Een plek waar inwoners en organisaties op informele manier onderwerpen kunnen voorleggen aan de raadsleden.

  • Raadswerkbezoek energietransitie 19 september 2019

    Op vrijdag 20 september 2019 gaan raadsleden, enkele initiatiefnemers uit Opsterlandse dorpen, twee wethouders en ambtenaren op werkbezoek naar de gemeente Dalfsen.