Opsterland in cijfers

Per 1 januari 2018 telde de gemeente Opsterland 29.759 inwoners.

Inwoneraantallen per dorp

De 29.759 inwoners zijn verspreid over 16 dorpen. Per dorp zijn de inwonersaantallen als volgt:

 • Bakkeveen: 1925
 • Beetsterzwaag: 3605
 • Frieschepalen: 997
 • Gorredijk: 7349
 • Hemrik: 771
 • Jonkerslân: 284
 • Langezwaag: 1056
 • Lippenhuizen: 1319
 • Luxwoude: 443
 • Nij Beets: 1691
 • Olterterp: 74
 • Siegerswoude: 815
 • Terwispel: 1029
 • Tijnje: 1544
 • Ureterp: 4821
 • Wijnjewoude: 2036