Opsterland in cijfers

Per 1 januari 2019 telde de gemeente Opsterland 29.725 inwoners.

Inwoneraantallen per dorp

De 29.725 inwoners zijn verspreid over 16 dorpen. Per dorp zijn de inwonersaantallen als volgt:

 • Bakkeveen: 1910
 • Beetsterzwaag: 3590
 • Frieschepalen: 1016
 • Gorredijk: 7369
 • Hemrik: 768
 • Jonkerslân: 297
 • Langezwaag: 1048
 • Lippenhuizen: 1304
 • Luxwoude: 441
 • Nij Beets: 1680
 • Olterterp: 78
 • Siegerswoude: 830
 • Terwispel: 1020
 • Tijnje: 1540
 • Ureterp: 4798
 • Wijnjewoude: 2036