Gemeentegids

Ieder jaar geeft de gemeente een gemeentegids uit. De gemeentegids is een handige wegwijzer voor zowel inwoners als nieuwkomers en toeristen in de gemeente. U vindt in de gids onder andere adressen en telefoonnummers van organisaties en verenigingen in (en om) de gemeente Opsterland.

Digitale gemeentegids

De gemeentegids is digitaal te raadplegen op http://opsterland.smartmap.nl/. In de digitale gemeentegids staat adresinformatie van de gemeente, plaatselijke belangen, bibliotheken, scholen, (sport)verenigingen, organisaties, winkels, instellingen, stichtingen, bedrijven, musea, muziekscholen, apotheken, woningcorporaties, media, enzovoorts. Bij alle gevonden informatie kunt u uw route naar de gewenste locatie plannen.

Papieren gemeentegids

Wilt u de papieren gemeentegids ontvangen? U kunt de gids gratis afhalen bij het Publiekscentrum en de bibliotheek in Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag. Digitaal aanvragen kan ook: stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@opsterland.nl. De gemeentegids wordt dan zo snel mogelijk naar u verzonden.