Dorpen

De gemeente Opsterland bestaat uit 16 dorpen, met Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag als grootste kernen.

 • Bakkeveen

  Bakkeveen (Bakkefean) is een prachtig dorp vlakbij het drie provinciënpunt van Friesland, Groningen en Drenthe. Een ongewoon stukje Friesland waar het bos, de heide en duinen de boventoon voeren. Een dorp waar u heerlijk kunt wandelen, fietsen maar ook vakantie kunt vieren. Want Bakkeveen heeft voor ieder wat wils.

 • Beetsterzwaag

  Beetsterzwaag (Beetstersweach) is een karaktervol, sfeervol en stijlvol dorp in het hart van de Friese Wouden. Beetsterzwaag was vroeger een dorp met aanzien. Niet voor niets staat Beetsterzwaag ook wel bekend als het ‘Wassenaar van het Noorden’.

 • Drachten-Azeven

  Op economisch gebied werken de gemeenten Opsterland en Smallingerland samen. Het bedrijvenpark Drachten-Azeven is daar een resultaat van.

 • Frieschepalen

  Frieschepalen (Fryske Peallen) ligt tegen de grens met de provincie Groningen en naast de dorpen Siegerswoude en Ureterp. Frieschepalen is in de 18e eeuw ontstaan als ontginningsdorp in het hoogveengebied. Het dorp ligt aan de Rijksweg A7 van Heerenveen naar Groningen.

 • Gorredijk

  Gorredijk (De Gordyk) is het grootste dorp van Opsterland. Het dorp heeft een centrumfunctie voor de omliggende dorpen. Gorredijk heeft een hoog voorzieningenniveau en is daarom een prettige plek om te wonen en te recreëren.

 • Hemrik

  Hemrik (De Himrik), is een klein en sfeervol dorpje in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Wijnjewoude naar Gorredijk. In de omgeving van Hemrik is het unieke coulisselandschap te vinden. Het coulisselandschap bestaat uit weilanden met houtwallen (houtsingels).

 • Jonkerslân

  Jonkerslân ligt aan de zuidrand van de gemeente Opsterland, aan de weg van Gorredijk naar Langezwaag. Het dorp hoorde oorspronkelijk bij Langezwaag, maar in 1988 zijn beide dorpen opgesplitst. Daarmee werd Jonkerslân één van de kleinste dorpen van Opsterland.

 • Langezwaag

  Langezwaag (Langsweagen) ligt aan de weg van Gorredijk naar Heerenveen. Het dorp ligt op de grens tussen zand- en veengronden. Ten westen en zuiden van Langezwaag is sprake van een open landschap en ten oosten en noorden heeft het landschap een gesloten karakter. Langezwaag is gelegen in de zuidwestelijke punt van de gemeente Opsterland.

 • Lippenhuizen

  Lippenhuizen (Lippenhuzen) is van oorsprong een boerendorp, dat vroeger Kobunderhuizen werd genoemd. Via de Turfroute, de prachtige toeristische vaarroute die door Zuidoost-Fryslân loopt, is het dorp verbonden met Hemrik, Gorredijk en Terwispel.

 • Luxwoude

  Luxwoude is van origine een veenontginningsdorp en behoort tot de kleinere dorpen van de gemeente Opsterland. Het dorp wordt gekenmerkt door een lintbebouwing langs zowel de Hegedyk, de Alde Leane en de Lúkster Heawei.

 • Nij Beets

  Nij Beets is een jong streekdorp, gesticht door veenarbeiders, dat is ontstaan toen de turfwinning rond 1860 begon. Het dorp ligt op het grondgebied waar ooit het oude dorp Beets lag.

 • Olterterp

  Olterterp, ten oosten van Beetsterzwaag, is het kleinste dorp van de gemeente met ongeveer 90 inwoners. In Olterterp staat een kerk uit 1415 met een toren uit de 18e eeuw.

 • Siegerswoude

  Het dorp Siegerswoude (Sigerswâld) ligt in een halfopen tot open hoogveenontginningsgebied, op de grens tussen het brongebied van het Alddjip (Koningsdiep) en de noordelijke zandrug.

 • Terwispel

  Terwispel ligt in het westen van de gemeente Opsterland, dichtbij Gorredijk, de grootste kern van Opsterland. Terwispel is één van de oudere nederzettingen van de gemeente en was vroeger een boerendorp.

 • Tijnje

  Tijnje (De Tynje) is een woondorp, gelegen in het westelijk veenweidegebied van Opsterland. Tijnje ligt vlak langs de A7, halverwege Drachten en Heerenveen, en aan de doorgaande weg tussen Gorredijk en Oldeboorn/Akkrum. Het dorp ligt vlakbij natuurgebied "De Deelen", en ligt beschut tussen de bomen. Het oorspronkelijke karakter van dit agrarisch veenontginningsdorp was een wegdorp.

 • Ureterp

  Ureterp (Oerterp) is één van de oudere boerennederzettingen op de hogere zandruggen ten noorden van het Alddjip (Koningsdiep). Het dorp ligt enkele kilometers ten zuidoosten van Drachten, aan de weg van Beetsterzwaag naar Siegerswoude.

 • Wijnjewoude

  Wijnjewoude (Wynjewâld) is een van de oudere boerennederzettingen in Opsterland. Wijnjewoude ligt tussen Bakkeveen en Hemrik vlakbij de oostgrens van de gemeente Opsterland, aan de N31 (Oosterwolde - Drachten).