Opsterlân yn sifers

Op 1 jannewaris 2019 telde de gemeente Opsterlân 29.725 ynwenners.

Oantal ynwenners fan alle doarpen

De 29.725 ynwenners binne ferspraat oer 16 doarpen. Fan elk doarp binne de ynwennersoantallen as folget:

 • Bakkefean: 1910
 • Beetstersweach: 3590
 • Fryske Peallen: 1016
 • De Gordyk: 7369
 • De Himrik: 768
 • Jonkerslân: 297
 • Langsweagen: 1048
 • Lippenhuzen: 1304
 • Lúkswâld: 441
 • Nij Beets: 1680
 • Olterterp: 78
 • Sigerswâld: 830
 • Terwispel: 1020
 • De Tynje: 1540
 • Oerterp: 4798
 • Wynjewâld: 2036