77 resultaten voor ‘’

 • Raadslid in Beeld: Jan van Dalen

  17 september 2019

  Jan van Dalen, die naam heb ik nu net 60 jaar. Ik ben in Bakkeveen geboren, in het Mandefjild om precies te zijn. Opgegroeid op de boerderij van mijn ouders en jongere broer. De jeugd bestond uit het volgen van de basisschool in Waskemeer, VWO (Drachtster Lyceum) en werken op de boerderij. Achteraf denk je, waarom had ik eigenlijk nauwelijks vrije tijd, maar dat zat er gewoon niet in.

 • Raadslid in Beeld: Sjors Veenstra

  17 september 2019

  Mijn naam is Sjors Veenstra en ben 39 jaar oud. Marrit en ik zijn heit en mem van twee kinderen, Sytske van 3 jaar en Feije van 11 maanden. Op mijn derde jaar ben ik met mijn ouders op het Selmien in Ureterp komen wonen. Gedurende mijn studie aan de universiteit Twente heb ik vijf jaar in Enschede gewoond. Na mijn studie stond ik voor de keuze, of direct een mooie baan in het westen of terug naar Opsterland waar ik mijn familie, vrienden en mijn sociale leven had. Ik heb voor het laatste gekozen en heb er nog geen enkel moment spijt van gehad.

 • Raadslid in Beeld: Hielke de Vries

  19 september 2019

  Mijn naam is Hielke de Vries, 66 jaar, getrouwd met Janny Bok en samen hebben we 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Geboren en getogen in Langezwaag en had alhier samen met Janny een melkveehouderijbedrijf. Vanuit ons bedrijf heb ik mijn kennis kunnen gebruiken om zitting te hebben in diverse besturen van coöperatieve bedrijven zoals zuivel, bank, accountant- en kennisondernemingen.

 • Raadslid in Beeld: Klaas de Boer

  17 september 2019

  Raadslid en fractievoorzitter van BAS-Opsterland (2014)
  Getrouwd met Karin, drie kinderen, 2 kleinkinderen.
  Wethouder van Opsterland 2002-2012
  Wethouder van Littenseradiel 2013-2014
  Raadslid BAS 2014-2018

 • Raadslid in Beeld: Roel Vogelzang

  17 september 2019

  Ik ben Roel Vogelzang en ik woon samen met mijn vrouw Anke in Beetsterzwaag. We hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Ik ben de oudste in een gezin van 7 kinderen. Mijn moeder was gereformeerd en mijn vader kwam uit een Limburgs communistisch mijnwerkersmilieu. In twee opzichten een gedurfde combinatie: een calvinist en een Bourgondiër samen op één kussen en daarnaast was er het geloof van mijn moeder en de oprechte sociale betrokkenheid van mijn vader. Rechtvaardigheid was de norm binnen het gezin waarin ik opgroeide. Al deze elementen hebben mij persoonlijk gevormd.

 • Coalitieakkoord Opsterland 2018-2022

  18 september 2019, pdf, 625kB
 • Coalitieakkoord 2018-2022

  18 september 2019

  Coalitieakkoord 2018-2022 (filmpje coalitiepartijen)

 • Raadswerkbezoek energietransitie

  19 september 2019

  Op vrijdag 20 september 2019 gaan raadsleden, enkele initiatiefnemers uit Opsterlandse dorpen, twee wethouders en ambtenaren op werkbezoek naar de gemeente Dalfsen.

 • Cursisten Politiek Actief ontvangen certificaat van burgemeester Van Selm

  23 september 2019

  Op maandagavond 12 februari 2018 reikte burgemeester Ellen van Selm certificaten uit aan de Opsterlandse deelnemers van de cursus Politiek Actief. Als afronding van deze cursus hadden zij de raadsvergadering bijgewoond. De cursus Politiek Actief werd samen met een vijftal zuidoost gemeenten georganiseerd.

 • Inspraak begroting 2020

  25 september 2019

  De raad heeft op 24 september 2019 de begroting voor 2020 van het college van B en W ontvangen.
  Op maandagavond 14 oktober 2019 is er gelegenheid om in te spreken over de begroting. Wilt u inspreken? Meld u dan voor vrijdag 11 oktober 2019 aan bij de griffier via griffie@opsterland.nl

 • Verordening burgerinitiatief

  pdf, 13kB

  Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel 2002.

 • Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatief

  pdf, 38kB
 • Toelichting verordening burgerinitiatief

  pdf, 30kB
 • Aanvraagformulier burgerinitiatief

  pdf, 20kB
 • Burgerinitiatief

  18 september 2019

  U kunt uw eigen onderwerp op de vergaderagenda van de gemeenteraad laten plaatsen. Vindt u bijvoorbeeld dat de gemeente meer aandacht zou moeten besteden aan een bepaald onderwerp, dan kunt u dit kenbaar maken.

 • Gedragsregels privacy en persoonsgegevens

  pdf, 313kB

  Op 10 februari 2020 heeft de gemeenteraad opnieuw de gedragsregels omtrent privacy en persoonsgegevens vastgesteld. Hierin wordt artikelsgewijs aangegeven hoe de gemeenteraad rekening houdt met de privacy van personen bij de uitvoering van zijn taken.

 • Brief schrijven

  18 september 2019

  Wanneer u een belangrijke vraag of onderwerp aan de orde wilt stellen, dan kunt u een brief of e-mail aan de gemeenteraad sturen.

 • Jaarverslag Rekenkamercommissie Opsterland 2019

  pdf, 124kB
 • Wolkom yn ’e lobby; raadsplein

  De gemeenteraad van Opsterland is begonnen met het experiment raadsplein 'Wolkom yn ’e lobby'. Een plek waar inwoners en organisaties op informele manier onderwerpen kunnen voorleggen aan de raadsleden.

 • Nevenfuncties raadsleden

  pdf, 36kB
 • Een historische gebeurtenis - de openbare digitale raadsbijeenkomst van 20 april 2020

  Gisteravond is de eerste openbare digitale raadsbijeenkomst van Opsterland gehouden. Een historische gebeurtenis!

 • Contact met fracties

  Wilt u een bepaald onderwerp met een fractie bespreken? Dat kan! Hier leest u wie de contactpersonen van de fracties zijn.

 • Onderzoeksrapport Financiële sturing uitvoering jeugdwet - Opsterland

  pdf, 2MB

  Onderzoek naar de financiële sturing door de gemeente Opsterland op de uitvoering van de Jeugdwet.

 • Lopende onderzoeken

  Hier vindt u de lopende onderzoeken ingesteld door de Rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland.

 • Raad van Opsterland vergadert in Oosterwolde

  Na maanden van digitaal vergaderen zal de gemeenteraad van Opsterland op 24 augustus 2020 weer in fysieke samenstelling bij elkaar komen.

 • Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Opsterland 2018

  pdf, 96kB
 • Leden rekenkamercommissie en nevenfuncties

  Onze rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt deze commissie de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie is volledig onafhankelijk.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina