511 resultaten voor ‘’

 • Bakkeveen, Foarwurker Wei 5

 • Beëdiging burgemeester Ellen van Selm

  10 december 2020

  Op dinsdag 24 november 2020 wordt Ellen van Selm tijdens een speciale bijeenkomst beëdigd voor een tweede ambtsperiode als burgemeester van Opsterland. De bijeenkomst start om 20.00 uur en is dan live via deze pagina te volgen.

 • Beetsterzwaag, Beetsterweg 10B

 • Beetsterzwaag - instellen gehandicaptenparkeerplaats Vlaslaan - verkeersbesluit

 • Beetsterzwaag, Koefenne 1

 • Beetsterzwaag, nabij Hoofdstraat 12

 • Beetsterzwaag, Skoalleane 27

 • Beetsterzwaag, ’t Rond 11-17

 • Beetsterzwaag, Ureterp, Bakkeveen en Gorredijk

 • Beetsterzwaag, Wyldsang 20

 • Begraafplaatsen

  19 juni 2017

  Binnen de gemeente Opsterland zijn zowel gemeentelijke begraafplaatsen als bijzondere begraafplaatsen.

 • Begroting Opsterland 2020

  25 september 2019

  Te lage rijksbijdrage Jeugdzorg dwingt Opsterland tot forse bezuinigingen. Het financiële perspectief van de gemeente Opsterland geeft reden tot zorg. Een belangrijke reden is de te lage uitkering van het Rijk voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Er zijn forse bezuinigingen nodig voor een sluitende begroting. Tegelijkertijd wil het college van B&W de ambities uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk blijven uitvoeren. Het college van B&W presenteert een begroting, die vanaf 2023 structureel sluitend is.

 • Beknopte opsomming per gedecoreerde

  26 april 2018, pdf, 69kB
 • Beslag / inhouding op uw uitkering

  Moet u iets terugbetalen aan de gemeente en houden we hiervoor een bedrag in op uw uitkering? Dan geldt voor u vanaf 1 januari 2021 een hogere beslagvrije voet.

 • Bestrijding eikenprocessierups nu ook in eigen beheer

  18 juli 2019

  In 2019 is het aantal eikenprocessierupsnesten toegenomen in onze gemeente. De brandharen van de eikenprocessierups zorgen voor vervelende gezondheidsklachten, zoals jeuk en rode bultjes. Daarom vinden we het als gemeente belangrijk om zoveel en zo snel mogelijk nesten op te ruimen.

 • Betaling regelen

  Het betalen van de belastingaanslag kan via automatische incasso. Maar u kunt ook het bedrag in termijnen betalen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Vraag dan bij de gemeente een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) aan. Daarmee bewijst u dat u in leven bent.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan soms nodig zijn bij sollicitaties of bijvoorbeeld een verhuizing naar het buitenland. Een bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en kunt u online aanvragen. U kunt ook langskomen bij het Publiekscentrum.

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen en/of WOZ-waarde

  Het kan zijn dat u het niet eens bent met een gemeentelijke belasting die u moet betalen of met de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of perceel. U kunt dan bezwaar maken.

 • Bijstandsuitkering

  Iedere Nederlander moet zelf rond kunnen komen. Lukt dat niet en er zijn geen andere middelen, dan helpt de gemeente u te zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden heeft, kunt u onder sommige voorwaarden een uitkering krijgen.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u bijzondere, maar noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u een bijdrage krijgt, hangt af van uw inkomen, vermogen en of er andere vergoedingen mogelijk zijn. Het is ook mogelijk dat u een lening krijgt.

 • Bladveegschema 2020

  In verschillende dorpen/straten worden in de herfst de bladeren van de weg geveegd. In het bladveegschema leest u wanneer u de veegwagen in uw dorp kunt verwachten.

 • Blijverslening consumptief en Verzilverlening

  Comfortabel, duurzaam en veilig wonen. Soms moet u uw woning daarvoor aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan een traplift of zonnepanelen. Via de gemeente kunt u hiervoor geld krijgen in de vorm van een Blijverslening of een Verzilverlening. Met beide leningen kunt u uw huis duurzamer, levensloopbestendiger en/of asbestvrij maken. Allebei de leningen hebben gunstige financiële voorwaarden, zoals een lage, vaste rente.

 • Boa’s controleren digitaal op parkeren blauwe zones

  29 juli 2020

  Voor het toezicht op de blauwe parkeerzones gebruiken de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Opsterland sinds kort digitale apparatuur. Ook de boa’s in Oost- en Weststellingwerf controleren sinds kort digitaal. Op deze manier kunnen ze sneller en efficiënter controleren of alle parkeerders de blauwe parkeerschijf goed gebruiken.

 • Bouwkavels in Frieschepalen

  In het inbreidingsplan locatie De Skâns worden in fase 1 projectmatig rijwoningen gebouwd.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina