81 resultaten voor ‘’

 • Onderzoeksrapport Vergunningverlening door OWO-VTH

  Onderzoeksrapport Vergunningverlening door OWO-VTH

 • Onderzoeksrapport Digitale dienstverlening

  18 september 2019
 • Onderzoeksrapport Subsidies cultuurpromotie

  18 september 2019
 • Eindrapport rekenkamercommissie Armoedebeleid Opsterland

  18 september 2019, pdf, 1MB
 • 2016 Onderzoeksrapport RKC - Over sturing - Opvolging aanbevelingen commissie Hermans

  pdf, 1MB

  Het rapport zal door de raad besproken worden tijdens de oriënterende raadsbijeenkomst van 18 april 2016.

 • Onderzoeksrapport RKC - Over sturing - Opvolging aanbevelingen commissie Hermans

  18 september 2019, pdf, 1MB
 • Rapport statushouders

  18 september 2019, pdf, 3MB
 • Onderzoeksrapport Armoedebeleid in Opsterland

 • Onderzoeksrapport statushouders

  18 september 2019
 • Eindrapport Samen thuis - Wmo 2015 Opsterland

  18 september 2019, pdf, 2MB
 • Jaarverslag Rekenkamercommissie Opsterland 2017

  pdf, 739kB
 • Jaarverslag Rekenkamercommissie Opsterland 2018

  pdf, 121kB
 • Jaarverslag Rekenkamercommissie Opsterland 2016

  pdf, 715kB
 • Raad Opsterland op bezoek bij gemeente Peel en Maas

  Modern besturen en de rol van de raad. De gemeenteraad van Opsterland is op 21 en 22 maart op bezoek geweest bij de gemeente Peel en Maas. Deze Limburgse gemeente heeft al meer dan 15 jaar ervaring met zelfsturing door dorpen en inwoners. Medewerkers en inwoners van de gemeente vertellen de Opsterlandse raadsleden hoe hun ervaringen op dit gebied zijn.

 • Onderzoeksrapport WMO 2015 in 16 Friese gemeenten

  18 september 2019
 • Reactienota coalitieakkoord

  pdf, 190kB
 • Hoe werkt de gemeenteraad?

  De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Eens per vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder gekozen worden voor de gemeenteraad. Politieke partijen stellen een lijst van kandidaten op waaruit de kiezer een keuze kan maken. De gemeenteraad van Opsterland telt 21 leden, verdeeld over 9 fracties (politieke partijen). De burgemeester is de voorzitter van de raad, maar heeft geen stemrecht. De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van de gemeente.

 • Raadslid in Beeld: Elske Beintema

  Mijn naam is Elske Beintema en ik woon samen met mijn partner Jochem in Beetsterzwaag. Jochem heeft twee zoons, zelf heb ik drie zoons en een dochter en sinds vorig jaar zijn we de trotse grootouders van een kleindochter. In 1969 ben ik geboren in Dokkum waar ik exact vijf jaar heb gewoond. Daarna heb ik op een paar onderbrekingen na 35 jaar in Grou gewoond. Als jong meisje ging ik wel eens met mijn vader wandelen in de bossen van Beetsterzwaag. Het Lelijke Eendje van mijn ouders werd dan op de hoek van De Wissel en De Walle geparkeerd. Ik vond De Wissel toen al een mooie straat met al die bomen en heb dan ook eens gezegd “Daar wil ik later wel wonen.” En zo het geschiede in de zomer van 2010.

 • Contact

  18 september 2019

  De gemeenteraad krijgt bij zijn werk ondersteuning van de griffie.

 • Raadsnieuws

 • Raadslid in Beeld: Marcel van Opzeeland

  18 september 2019

  Mijn naam is Marcel van Opzeeland en ben als fractievoorzitter en raadslid actief voor Opsterlands Belang. Naast de coalitie en de fractie hou ik me daarbij vooral inhoudelijk bezig met financiën, sociale zaken en algemene/bestuurlijke zaken.
  Behalve gedurende mijn studie Elektrotechniek aan de Universiteit Twente, heb ik altijd in Fryslân gewoond; geboren in Franeker, later verhuisd naar Siegerswoude.

 • Raadslid in Beeld: Hans de Jong

  19 september 2019

  Ik ben Hans de Jong en al 49 jaar woon ik naar alle tevredenheid in Langezwaag, alwaar ik alweer 40 jaar een bouwbedrijf uitoefen. Ik ben een echt dorpsmens en heb in Langezwaag diverse bestuursfuncties bekleed. Zo ben ik 20 jaar voorzitter geweest van de voetbalvereniging, 13 jaar voorzitter van de feestcommissie en 20 jaar voorzitter van de autocrossvereniging. Bij de autocrossvereniging hebben we het zover gebracht dat wij in Langezwaag een Europees kampioenschap mochten organiseren. Ik probeer altijd mijn deel bij te dragen aan het dorp of de gemeenschap.

 • Raadslid in Beeld: Oebele van der Veen

  17 september 2019

  Ik ben Oebele van der Veen 44 jaar en woon met mijn vrouw Gerla en onze 4 prachtige kinderen in Ureterp. Ik ben geboren en opgegroeid in Drachten in een gezin met 3 kinderen waarvan ik de oudste ben. In 2001 ben ik met Gerla getrouwd, we woonden allebei nog thuis en kochten samen ons eerste huisje in Drachten. Waar ook onze oudste dochter is geboren.
  In 2004 zijn we in Ureterp komen wonen, mijn vrouw is van origine een Urerterpse, zij kwam daarmee ook weer terug op haar geboorte nest. In Ureterp zijn onze andere 2 dochters geboren en in 2017 is onze pleegzoon bij ons komen wonen.

 • Raadslid in Beeld: Jan van Dalen

  17 september 2019

  Jan van Dalen, die naam heb ik nu net 60 jaar. Ik ben in Bakkeveen geboren, in het Mandefjild om precies te zijn. Opgegroeid op de boerderij van mijn ouders en jongere broer. De jeugd bestond uit het volgen van de basisschool in Waskemeer, VWO (Drachtster Lyceum) en werken op de boerderij. Achteraf denk je, waarom had ik eigenlijk nauwelijks vrije tijd, maar dat zat er gewoon niet in.

 • Raadslid in Beeld: Sjors Veenstra

  17 september 2019

  Mijn naam is Sjors Veenstra en ben 39 jaar oud. Marrit en ik zijn heit en mem van twee kinderen, Sytske van 3 jaar en Feije van 11 maanden. Op mijn derde jaar ben ik met mijn ouders op het Selmien in Ureterp komen wonen. Gedurende mijn studie aan de universiteit Twente heb ik vijf jaar in Enschede gewoond. Na mijn studie stond ik voor de keuze, of direct een mooie baan in het westen of terug naar Opsterland waar ik mijn familie, vrienden en mijn sociale leven had. Ik heb voor het laatste gekozen en heb er nog geen enkel moment spijt van gehad.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina