76 resultaten voor ‘’

 • Jaarverslag Rekenkamercommissie Opsterland 2019

  pdf, 124kB
 • Gedragsregels privacy en persoonsgegevens

  pdf, 313kB

  Op 10 februari 2020 heeft de gemeenteraad opnieuw de gedragsregels omtrent privacy en persoonsgegevens vastgesteld. Hierin wordt artikelsgewijs aangegeven hoe de gemeenteraad rekening houdt met de privacy van personen bij de uitvoering van zijn taken.

 • Gemeenteraad

 • Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie

  pdf, 141kB

  Een belangrijke basis voor het onderzoeksprogramma zijn de wensen en suggesties van de gemeenteraadsleden. De rekenkamercommissies hebben hiervoor in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gesprekken gevoerd met raadsfracties die onderwerpsuggesties hebben aangedragen en met hen besproken.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten tijdens laatste raadsvergadering van dit jaar?

  16 december 2019

  De gemeenteraad van Opsterland heeft op 9 december 2019 onder andere het Uitvoeringsplan Energietransitie en het concept Zonneplan vastgesteld. Het concept Zonneplan zal zes weken ter inzage worden gelegd voor inspraak.

 • Instructie griffier Opsterland 2019

  09 december 2019, pdf, 76kB

  Instructie griffier Opsterland 2019

 • Onderzoek naleving VN-verdrag Handicap

  15 oktober 2019

  De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de naleving van het VN-verdrag Handicap door de gemeente Opsterland. Hier treft u het rapport aan.

 • Onderzoek naleving Handicap door de gemeente Opsterland (oktober 2019)

  15 oktober 2019, pdf, 809kB
 • Cursisten Politiek Actief ontvangen certificaat van burgemeester Van Selm

  23 september 2019

  Op maandagavond 12 februari 2018 reikte burgemeester Ellen van Selm certificaten uit aan de Opsterlandse deelnemers van de cursus Politiek Actief. Als afronding van deze cursus hadden zij de raadsvergadering bijgewoond. De cursus Politiek Actief werd samen met een vijftal zuidoost gemeenten georganiseerd.

 • Raadslid in Beeld: Hans de Jong

  19 september 2019

  Ik ben Hans de Jong en al 49 jaar woon ik naar alle tevredenheid in Langezwaag, alwaar ik alweer 40 jaar een bouwbedrijf uitoefen. Ik ben een echt dorpsmens en heb in Langezwaag diverse bestuursfuncties bekleed. Zo ben ik 20 jaar voorzitter geweest van de voetbalvereniging, 13 jaar voorzitter van de feestcommissie en 20 jaar voorzitter van de autocrossvereniging. Bij de autocrossvereniging hebben we het zover gebracht dat wij in Langezwaag een Europees kampioenschap mochten organiseren. Ik probeer altijd mijn deel bij te dragen aan het dorp of de gemeenschap.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina